Show simple item record

dc.contributor.authorStepanovienė, Aušra
dc.date.accessioned2018-01-02T12:01:05Z
dc.date.available2018-01-02T12:01:05Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15150
dc.description.abstractTeaching of the professional English language is sustainable grounds for peace on the planet. Therefore, it should not rely only on developing habits and skills but also take into consideration other factors such as moral and ethical values. This principle is applied in Mykolas Romeris University for teaching students who are future law enforcement officers at Faculty of Public Security, as they need to develop their personality not only from moral but also emotional point of view, which is closely related to nature of their future job, i.e. ensuring peace. The paper emphasizes the importance of developing values in education and describes the process of rendering universal values via teaching of the professional English language. In addition, it introduces several practical suggestions for developing students’ values when teaching/learning professional English.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleValue-based teaching/learning of the professional English language as the significant grounds for global peaceen
dc.title.alternativeVertybėmis pagrįstas profesinės anglų kalbos mokymas(is) kaip globalios taikos palaikymo veiksnys onen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltUžsienio kalbų mokymas(is) neturėtų remtis vien tik kalbinių gebėjimų ugdymu. Būtina atsižvelgti ir į kitus veiksnius, tokius kaip moralinės ir etinės vertybės. Straipsnyje pabrėžiama vertybinių nuostatų ugdymo svarba studentus mokant profesinės anglų kalbos Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete. Pirmoje straipsnio dalyje pateikiama vertybių samprata ir reikšmė, apibūdinamas vertybėmis pagrįstas mokymas(is), besiremiantis morale ir vertybėmis, kurios yra visuotinai pripažintos ir vertinamos. Antroje straipsnio dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas profesinei anglų kalbai kaip veiksmingai priemonei, padedančiai būsimiesiems teisėsaugos pareigūnams plėtoti asmenybę intelektualiu, moraliniu ir emociniu požiūriu, glaudžiai susijusiu su būsima jų veikla, pvz. taikos palaikymu. Pratybų metu studentai turi galimybę ugdyti savo vertybes, prisidėdami prie produktyvios, sveikos ir taikios visuomenės kūrimo. Straipsnyje pateikiami keli praktiniai pasiūlymai studentų vertybių ugdymui(si) atliekant skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo užduotis. Paskutinėje straipsnio dalyje pateikiamos tinkamą vertybėmis pagrįstą užsienio kalbos mokymą(si) skatinančios strategijos, kurios padeda studentams tobulinti savo vertybines nuostatas, reikalingas bet kurioje tarnybinės veiklos srityje, - tiek tarnybos, tiek ne tarnybos metu. Apibendrinant galima teigti, kad profesinės užsienio kalbos mokymas(is) yra neatskiriamai susijęs su besimokančiųjų pamatinių pilietinių vertybių ugdymu, sudaro sąlygas asmenybei skleistis, ir gali prisidėti prie pasaulinės taikos.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:25132951en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (19). ISSN 2029-1701, 2017, T. 19en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordProfessional English languageen
dc.subject.keywordValuesen
dc.subject.keywordSkillsen
dc.subject.keywordAnglų kalbaen
dc.subject.keywordVertybėsen
dc.subject.keywordĮgūdžiaien
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection04H - Filologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record