Show simple item record

dc.contributor.authorŠtarevičius, Edmundas
dc.contributor.authorVeršinskas, Robertas
dc.date.accessioned2017-12-07T09:28:12Z
dc.date.available2017-12-07T09:28:12Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15118
dc.description.abstractFemale students’ physical fitness is an important psycho-physical basis for their future professional activities. It is extremely important to pay more attention in solving female fitness problems. This research analyses the physical development, body mass composition and other important physical fitness components of Mykolas Romeris University (MRU) female students (n=131). In years of 2010-2011 and 2011-2012 the physical capacity was studied and compared with the average results of female students from Kaunas University of Technology (KUT), Vytautas Magnus University (VMU), Vilnius University (VU), Lithuanian University of Health Sciences (LUHS), Klaipėda University (KU) and Aleksandras Stulginskis University (ASU). Research results showed that female students explosive leg strength flexibility, palm static strength, core strength and endurance performance statistically improved (p<0,01) between the tests. Waist and hip measurements were lower than KU, KUT, and ASU female students. Among the tested females waist and hip measurement ratios were significantly smaller than among other female students of Lithuanian educational institutions. According to the recommendations of the World Health Organization future female statutory officers’ BMI were in a normal body weight range.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2013en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBūsimųjų statutinių pareigūnių fizinio pajėgumo komponentų lyginamoji analizė 2010-2012 metaisen
dc.title.alternativeComparative analysis of the physical fitness components of future statutory officers in 2010-2012en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStudenčių fizinis parengtumas yra reikšmingas psichofizinis pagrindas jų būsimajai profesinei veiklai. Tad ypač svarbu daugiau dėmesio skirti merginų fizinio aktyvumo problemų sprendimui. Straipsnyje analizuojamos Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto (MRU VSF) studenčių (n = 131) fizinio išsivystymo, kūno masės kompozicijos ir kiti svarbūs fizinio pajėgumo komponentai. Fizinis pajėgumas buvo tirtas 2010–2011 ir 2011–2012 m. ir lyginamas su Klaipėdos universiteto (KU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studenčių analogiškais vidutiniais rezultatais. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad statistiškai pagerėjo (p < 0,01) studenčių lankstumo, staigiosios kojų jėgos, kairės plaštakos statinės jėgos, liemens jėgos ir ištvermės rodikliai. Liemens, klubų apimties reikšmės buvo mažesnės nei KU, KTU, ASU studenčių. Testuotų merginų liemens ir klubų apimties santykio rodikliai savo dydžiu buvo daug mažesni nei kitų Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų studenčių. Būsimųjų statutinių pareigūnių kūno masės indekso (KMI) dydis, vertinant pagal Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktas rekomendacijas, atitiko normalaus kūno svorio ribas.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3207289en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10). ISSN 2029-1701, 2013, T. 10en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordFizinis išsivystymasen
dc.subject.keywordKūno masės kompozicijaen
dc.subject.keywordFizinis pajėgumasen
dc.subject.keywordPhysical developmenten
dc.subject.keywordBody mass compositionen
dc.subject.keywordPhysical fitnessen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record