Show simple item record

dc.contributor.authorAckermann-Szulgit, Dorota
dc.contributor.authorZubiel – Kasprowicz, Magdalena
dc.date.accessioned2017-12-06T13:25:19Z
dc.date.available2017-12-06T13:25:19Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15108
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate the influence of foreign language on the performance of the Stroop Test by Polish students. Testing included 26 subjects: 13 women and 13 men aged 19 to 47. In the first part of the RCNb test (reading colour names printed in black), subjects read words denoting colors written in black. In the second part of the NCWd test (naming colour or word where the colour of the print and the word are different) subjects named the colour of the font that was used to write the colour word. Significant statistical differences in the timing of the two parts of the test were found in relation to the language. Faster execution time for RCNb parts was reported for English tests. In the case of RCNb parts, the fastest time was reported when naming the font colour in Polish on an English-language version. In the same situation, the smallest number of errors was reported. Foreign language influences the performance of the Stroop Test.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleRight versus left hemispheric processing of language in neuropsychologyen
dc.title.alternativeDešiniojo ir kairiojo pusrutulio kalbos apdorojimas neuropsichologiniu aspektuen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamo tyrimo tikslas – Lenkijos studentų atveju ištirti užsienio kalbos poveikį Stroopo testo atlikimui. Tyrime dalyvavo 26 studentai: 13 moterų ir 13 vyrų nuo 19 iki 47 metų amžiaus. Pirmojoje RCNb testo (skaitant spalvas atspausdintas juodai) dalyje tyrimo dalyviai skaitė žodžius, nurodančius spalvas, parašytas juodai. Antrojoje dalyje atliekant NCWd testą (įvardijant spalvą arba žodį kai jo atspausdinimo spalva, arba žodis skiriasi) tyrimo dalyviai įvardijo spalvas, kurios buvo panaudotos - parašyti spalvą nurodantį žodį. Analizuojant tyrimo rezultatus pastebėtina, kad siejant juos su kalba atrasti reikšmingi statistiniai laiko skirtumai pirmojoje ir antrojoje testo dalyse. Greitesnis įvykdymo laikas RCNb dalyje buvo pastebėtas anglų kalbos testams. O RCNb atvejo dalyse greitesnis laikas pastebėtas kai buvo siekiama įvardyti spalvos pavadinimą lenkų kalba, anglų kalbos versijoje. Toje pačioje situacijoje buvo pastebėtas ir mažiausias klaidų kiekis. Reikia pabrėžti, kad iki šiol europietiškoje literatūroje nebuvo naudojamas Stroopo testas siekiant apibrėžti komunikato apdorojimą gimtąją kalba ir įgyta kalba. Tai pirmas toks bandymas susijęs su kalbinio apdorojimo gebėjimo įrankiu (gimtoji kalba ir įgyta kalba), nes iki šiol Stroopo testas buvo naudojamas klinikiniams tyrimams neuropsichologinėje diagnostikoje. Tyrimų metu pasinaudota specialiu baziniu testu, parengtu vadovaujantis Stroopo testu, kuris pagal tradicinio testo blanką tyrė operatyvinę atmintį, dėmesio sutelkimo gebėjimą ir vykdymą. Tradiciniame Stroopo eksperimente tiriamieji skaitė taip pat greitai spalvas atspindinčius žodžius nepriklausomai nuo to, kokia spalva jie buvo užrašyti. Tačiau turėdami pavadinti spalvą, kokia buvo parašytas žodis, tai darė žymiai lėčiau, jeigu stimulai buvo nevienodi, o greičiau, jeigu stimulai buvo vienodi, palyginus su greičiu pavadinti spalvotų juostelių spalvas. Šio tyrimo ir specialiai parengto Stroopo testo atveju tiriamieji buvo tiriami komunikatų greičio apdorojimo gimtąja ir įgyta kalba atžvilgiu, kaip ir interferencijų komunikatų apdorojimo gimtąja ir įgyta kalba atžvilgiu. Esmine tyrimams teorija dėl komunikatų apdorojimo gimtąja ir įgyta kalba taip pat buvo Hirsch teorija, kuri sako, kad svetimos kalbos pagrindai yra dešiniajame pusrutulyje. Dešinysis pusrutulis specializuojasi pagrindinėmis sąvokomis, tuo tarpu kairysis - retesnėje terminologijoje, būdinga asmenims turintiems aukštesnę kalbos kompetenciją. Kalbos mokymasis kontroliuojamas kairiojo pusrutulio, kaip analitinis ir intelektualusis procesas. Natūralus pasisavinimas kaip nesąmoningas procesas gali būti dominuojantis dešiniajame pusrutulyje. Pasisavinimo procesas pradiniame etape kontroliuojamas labiau dešiniojo pusrutulio. Tik būnant penkių metų amžiaus įsitraukia kairysis pusrutulis. Šis procesas kitose stadijoje yra labiau analitinis, oficialus ir pažintinis. Tirtų asmenų grupės atveju šių tyrimų metu asmenys pasižymėjo pagrindiniu įgytos kalbos žinojimu. Taigi buvo skirtumas tarp kalbinių gimtosios ir įgytos kalbos kompetencijų. Išpildyta prielaida, pagal kurią tiriami asmenys apdorojo svetimos kalbos žodžius skirtingai nuo kairiojo pusrutulio apdorojamų žodžių lenkų kalba.en
dc.doi10.13165/SD-17-15-2-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2017, Nr. 15(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordStroopo testasen
dc.subject.keywordNeuronų apdorojimas užsienio kalbaen
dc.subject.keywordĮtikinėjimo klaidosen
dc.subject.keywordStroop testen
dc.subject.keywordNeuronal processing of foreign languagesen
dc.subject.keywordVerbal memoryen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record