Show simple item record

dc.contributor.authorDeveci, İsa
dc.contributor.authorCepni, Salih
dc.date.accessioned2017-12-06T12:56:23Z
dc.date.available2017-12-06T12:56:23Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15105
dc.description.abstractIn this research, it was aimed to investigate the effects of entrepreneurship education modules integrated with science education on entrepreneurship characteristics (risk taking, seeing the opportunities, being innovative, self-confidence, and emotional intelligence) of pre-service science teachers. The research was realized in 2013-2014 education years during a selective course with the participation of 26 third grade preservice science teachers in Turkey. The mixed design was adopted in the research. The qualitative dimension of the research was designed as phenomenological study while simple experimental method was preferred for the quantitative dimension. The data was obtained through “Entrepreneurship Scale” and semi-constructed interviews. The descriptive analysis was preferred in order to present the data obtained through interview while Wilcoxon Signed Rank Test was used for the data obtained before and after experimental implementation. As a result of the research, it was seen that entrepreneurship education had statistically significant positive effect on risk taking, seeing the opportunities, being innovative, and emotional intelligence characteristics of preservice science teachers, at the same time it was determined through the qualitative methods that it has a positive effect. However there was any statistically significant difference in terms of self-confidence characteristics. According to this results, there can be suggested that entrepreneurship education should be placed in science teacher education and experimental researches should be conducted for other entrepreneurial characteristics. Entrepreneurial characteristics are thought to be acquired through entrepreneurship education and can potentially be acquired through similar education modules. In-service education courses, such as seminars, can be organized for the science teachers who are in service and have not had entrepreneurship education.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe effect of entrepreneurship education modules integrated with science education on the entrepreneurial characteristics of pre-service science teachersen
dc.title.alternativeĮ gamtos mokslų mokymą integruotų verslumo ugdymo modulių poveikis būsimų gamtos mokslų mokytojų verslumo savybėmsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVerslumo savybės yra vienos svarbiausių savybių, kurias gali įgyti studentai XXI amžiuje. Iki 2012 m. Turkijoje nebuvo jokių duomenų apie gamtos mokslų mokymo programų verslumo ugdymo metodų tyrimus pirminėje švietimo pakopoje. Tačiau pastaraisiais metais verslumo ugdymo srityje mūsų šalyje ir kitose šalyse (pvz., Suomijoje, Malaizijoje, Nigerijoje) buvo imtasi konkrečių žingsnių. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti į gamtos mokslų mokymą integruotų verslumo ugdymo modulių poveikį būsimų gamtos mokslų mokytojų verslumo savybėms (polinkiui prisiimti riziką, gebėjimui įžvelgti galimybes, inovatyvumui, pasitikėjimui savimi ir emociniam intelektui). Tyrimas buvo vykdomas 2013–2014 mokslo metais pasirinkto kurso metu, jame dalyvavo 26 būsimi gamtos mokslų mokytojai, studijuojantys trečiame kurse Turkijoje. Tyrimui buvo pritaikytas mišraus modelio metodas. Kokybinė tyrimo dimensija apėmė fenomenologinę analizę, o kiekybinėje dimensijoje buvo pritaikytas paprastas eksperimentinis metodas. Duomenys buvo gauti naudojant „verslumo skalę“ ir atliekant pusiau struktūruotus interviu. Interviu būdu gauti duomenys pateikiami naudojant aprašomąją analizę. Tuo tarpu prieš ir po eksperimentinio tyrimo gautiems duomenims buvo pritaikytas Vilkoksono ženklų kriterijus (angl. Wilcoxon Signed Rank Test). Tyrimo rezultatai parodė, kad verslumo ugdymas turėjo statistiškai reikšmingą teigiamą poveikį būsimų gamtos mokslų mokytojų polinkiui prisiimti riziką, gebėjimui įžvelgti galimybes, inovatyvumui ir emociniam intelektui. Tuo pačiu kokybiniais metodais buvo nustatyta, kad toks ugdymas yra teigiamai vertinamas. Tačiau nebuvo jokio reikšmingo pasitikėjimo savimi savybių pokyčio. Remiantis šio tyrimo rezultatais, verslumo ugdymą galima būtų pateikti būsimiems gamtos mokslų mokytojams bent jau kaip pasirenkamąjį kursą. Manoma, kad verslumo ugdymas padeda įgauti verslumo savybių, tad jų įgauti galimai padeda ir atitinkami kursai. Esamiems gamtos mokslų mokytojams, kurie jau dirba mokytojais ir neturėjo verslumo ugdymo, galima organizuoti dirbančiųjų ugdymo kursus, pvz., seminarus.en
dc.doi10.13165/SD-17-15-2-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2017, Nr. 15(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVerslumasen
dc.subject.keywordMokytojų mokymasen
dc.subject.keywordGamtos mokslų mokymasen
dc.subject.keywordEntrepreneurshipen
dc.subject.keywordScience educationen
dc.subject.keywordTeacher educationen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record