Show simple item record

dc.contributor.authorPiwowarski, Juliusz
dc.contributor.authorCzop, Andrzej
dc.date.accessioned2017-12-06T08:38:40Z
dc.date.available2017-12-06T08:38:40Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15092
dc.description.abstractThe authors analyse the structure of immigration processes in present Europe showing a qualitative difference between incomers to the Western countries and to Poland. The previous are reached by Muslim immigrants, finding it hard to assimilate with host societies and therefore are keen to follow radical Islam and turn into terrorists. As examples of such situations the terrorists attacks in Madrid, London, and Paris are pointed. The latter is the destination mostly for immigrants from neighboring countries, especially form Ukraine – they do not pose threat to Polish security and easily accommodate to Polish culture. The other analysed aspect is the influence of the immigration crisis on functioning of the European Union – both particular countries (especially Italy) and its institutions. The controversies over European Commission’s propositions for dealing with the immigration crisis are shown, with a stress put on Central European countries.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMigracijos proceso struktūra Europoje ir Lenkijoje ir poveikis pareigūnų rengimuien
dc.title.alternativeThe current migration as a factor of the terrorist threat in Europe and Polanden
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAutoriai nagrinėja imigracijos procesų struktūrą dabartinėje Europoje, pateikdami kokybinį atvykstančiųjų į Lenkiją ir kitas Vakarų valstybes skirtumą. Vakarų valstybes pasiekia musulmonai imigrantai, kuriems yra sudėtinga asimiliuotis juos priimančiose visuomenėse, todėl kartais jie yra entuziastingai nusiteikę laikytis radikalių islamo pažiūrų ir potencialiai pritarti ekstremalioms elgsenoms. Tokių situacijų pavyzdžiais galima laikyti atakas Madride, Londone, išpuolį Paryžiuje. Į Lenkiją atvykstantys imigrantai paprastai yra iš kaimyninių valstybių, daugiausia Ukrainos; jie nesukelia grėsmės Lenkijos saugumui ir lengvai prisitaiko prie lenkų kultūros. Taip pat analizuojama imigracijos krizės įtaka Europos Sąjungos funkcionavimui, aptariami nesutarimai, kylantys dėl Europos Komisijos pasiūlymų imigracijos krizei spręsti.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18). ISSN 2029-1701, 2017, T. 18en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMigracijaen
dc.subject.keywordMigracijos rodikliaien
dc.subject.keywordMigracijos proceso struktūraen
dc.subject.keywordMigrationen
dc.subject.keywordTerrorismen
dc.subject.keywordEuropean Commissionen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record