Show simple item record

dc.contributor.authorParreira, Artur
dc.contributor.authorLorga da Silva, Ana
dc.contributor.authorRego, Raquel
dc.date.accessioned2017-12-06T08:20:19Z
dc.date.available2017-12-06T08:20:19Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15090
dc.description.abstractThe progress of modern societies towards future societies can follow multiple pathways, whose central axis are different bets on how to organize the resources of matter, energy and information for the benefit of those societies. One of them is the extensive use of information technology and scientific knowledge in all domains of living, principally in economic and social processes. It is reasonable to expect that a set of characteristics will develop and impact on the behavior patterns and socioeconomic and political features of these societies. An important thematic focus of this research consists in evaluating characteristics favorable to the elimination of unethical behavior, in terms of interpersonal and social relations, and specifically the corruption processes, in economy and politics, which are raging today in many societies. Concerns about the transparency of political, economic and social decisions are felt not only in the scientific, religious and cultural institutions, but begin to trigger specific behaviors in politics1. This study was moved by these concerns and attempted to achieve three conceptual and practical results: _ To evaluate the perceived characteristics of knowledge societies as effective barriers against corruption; _ To enlight with sufficient precision what people include in the concepts of corruption an transparency. _ To identify those features evaluated as most effective to control undesirable social behaviors associated with corruption.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKnowledge societies as barriers against corruption: an evaluation by three distinct academic groupsen
dc.title.alternativeŽinių visuomenė kaip kliūtis korupcijai: trijų skirtingų akademinių grupių vertinimasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKorupcijos fenomenas įgavo tęstinį dėmesį socialinių mokslų ir elgesio tyrinėtojų atliekamuose tyrimuose. Manoma, kad šis susidomėjimas neabejotinai susijęs su gero valdymo ir sveikos ekonomikos santykiu. Teigiama, kad esant dideliam korupcinio elgesio padidėjimui, kyla ir susidomėjimas ja. Modernios visuomenės progresas ateities visuomenės link gali susidėti iš kelių trajektorijų, kurių centrinės ašys yra skirtingi matymai, kaip organizuoti materijos, energijos ir informacijos šaltinius šios visuomenės naudai. Vienas iš jų yra išplėtotas informacijos technologijų ir mokslo žinių naudojimas visose gyvenimo srityse, daugiausiai ekonomikoje ir socialiniuose procesuose. Pagrįsta tikėtis, kad tam tikrų charakteristikų rinkinys paveiks visuomenės elgesio modelį, socioekonomiką ir šios visuomenės požiūrį į politiką. Šio straipsnio tikslas yra neatsiejamas nuo charakteristikų, susijusių su neetiško elgesio pašalinimo įvertinimu tarpasmeninių ir socialinių santykių požiūriu. Ypač atkreiptinas dėmesys į korupcijos procesus ekonomikoje ir politikoje. Susirūpinimas politinių, ekonominių ir socialinių sprendimų skaidrumu jaučiamas ne tik mokslo, religijos ir kultūros institucijose, bet pradeda kelti įtarimų ir politikoje. Šiuo straipsniu siekiama suprasti, koks mastas ateities žinių visuomenės ypatybių (bruožų) gali sudaryti kliūtis korupciniam elgesiui. Įsipareigojimas padidinti skaidrumo lygį visuose gyvenimo procesuose bei to skaidrumo supratimą visuomenėje yra neginčijamas būdas kovoti su korupcija. Būtina siekti, kad įvairių sričių visuomenės lyderiai taip pat stiprintų naują požiūrį į skaidrumą ir būtų motyvuoti atitinkamai elgtis.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18). ISSN 2029-1701, 2017, T. 18en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCorruptionen
dc.subject.keywordKnowledge societyen
dc.subject.keywordEthical patternsen
dc.subject.keywordKorupcijaen
dc.subject.keywordŽinių visuomenėen
dc.subject.keywordEtinės savybėsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record