Show simple item record

dc.contributor.authorChmieliński, Bogdan
dc.contributor.authorWawrzusiszyn, Andrzej
dc.date.accessioned2017-12-05T07:47:25Z
dc.date.available2017-12-05T07:47:25Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15074
dc.description.abstractAfter Poland's accession to the European Union and the Schengen Agreement, its eastern border became an external border. One of the negative effects of the enlargement of the European Union, at least from the point of view of the development of cooperation with the countries of Eastern Europe, was the necessity of introducing a visa regime in passenger traffic at the external borders of the Community. In order to maintain good neighbourly contacts on the eastern side of the country, negotiations on the visa-free regime were launched. Such a solution was possible thanks to the Regulation 562/2006 adopted in 2006 which allows Member States to negotiate bilateral agreements with neighbouring countries, facilitating small border traffic for social, economic or cultural exchange purposes. The authors present the analyses of the impact of local border traffic between Poland and the Russian Federation (Warmia and Mazury and the Kaliningrad District) on the security of inhabitants of the Polish border region.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleImpact of local border traffic on security of local inhabitants of Warmia and Mazury regionen
dc.title.alternativeVietinio eismo per sieną poveikis vietinių Varmijos ir Mozūrijos regionų gyventojų saugumuien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPo Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą ir prisijungimo prie Šengeno susitarimo, jos rytinė siena tapo išorine siena. Vienas iš neigiamų aspektų po Europos Sąjungos plėtros, bent jau žiūrint į Rytų Europos bendradarbiavimo vystybę, buvo būtinybė įvesti vizų režimą asmenims, keliaujantiems per išorines Bendrijos sienas. Siekiant išlaikyti gerus kaimyniškus ryšius su rytiniais kaimynais, buvo pradėtos derybos dėl bevizio režimo. Toks sprendimas buvo įmanomas dėl Reglamento Nr. 562/2006, priimto 2006 metais, kuris leidžia valstybėms narėms derėtis dėl dvišalių susitarimų su kaimyninėmis valstybėmis, kuris leidžia vykti mažam pasienio keliavimui socialiniais, ekonominiais ar kultūrinio pasikeitimo tikslais. Autoriai pristato šio vietinio eismo tarp Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Varmija ir Mozūrija bei Kaliningrado sritis) poveikį Lenkijos pasienio regiono gyventojų saugumui. Mokslinių tyrimų kryptys: nacionalinis saugumas, saugumo vadyba, saugumo švietimas, šiuolaikinės žinios ir aukštasis lavinimasen
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18). ISSN 2029-1701, 2017, T. 18en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSaugumasen
dc.subject.keywordSienosen
dc.subject.keywordPasienio zonaen
dc.subject.keywordSecurityen
dc.subject.keywordBorderen
dc.subject.keywordBorder zoneen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record