Show simple item record

dc.contributor.authorNavickienė, Žaneta
dc.contributor.authorŠileris, Edvardas
dc.contributor.authorVadeikis, Vidmantas
dc.date.accessioned2017-12-04T10:01:15Z
dc.date.available2017-12-04T10:01:15Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15058
dc.description.abstractThis publication concerns presentation of outcomes of the Training of Trainers (hereinafter referred to as “the ToT”) conducted during the implementation of the Twinning Light Project “Setting up the SIRENE Office: Strengthening capacities of SIRENE operators and end users of the Schengen Information System II (CRO SIRENE)“ funded by the European Union (hereinafter referred to as “the EU”). This international assistance and support project is being implemented by the Lithuanian Criminal Police Bureau in cooperation with the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia (the Beneficiary Country institution). The overall objective of this project is the assumption of full and active role in international police cooperation at the EU level and in the Schengen Area. The purpose of this project is an active and operational Croatian Supplementary Information Request at National Entry (hereinafter referred to as the SIRENE) Office and other parts of the International Police Cooperation Service involved in Schengen activities. This research is aimed at making readers familiar with the system and integral parts of qualification improvement procedure of police employees. The main target of the research is the analysis and presentation of the ToT system which enables sustainable improvement of knowledge of employees of a public administration body. The authors propose systematic approach towards the understating of the ToT, namely, it should comprise subject-matter training, andragogical training, comparison of working practice in other EU Member States, practicing training skills and using specific tailor-made methodological tools. The publication consists of two major parts. The first part presents the training scheme within the Twinning Project, whereas the second part concerns the ToT structure and content.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2016en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTraining of trainers within the eu twinning project aimed at capacity building of police organization in Croatia in the field of Schengen cooperationen
dc.title.alternativeInstruktorių mokymas įgyvendinant ES dvynių projektą, skirtą didinti Kroatijos policijos gebėjimus bendradarbiavimo pagal Šengeno teisyną srityjeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVidaus saugumo strategijoje numatytoms prioritetinėms veiklos kryptims realizuoti labai svarbi policijos pareigūnų kompetencija. Tik nuoseklus, patikimais ir įvairiais mokymo būdais grįstas kompetencijos tobulinimas gali užtikrinti profesionalaus pareigūno parengtį ir darbą tiek šalyje, tiek ir tarptautinio bendradarbiavimo kontekste. Taikytinų mokymo metodų įvairovė leidžia suformuoti šiuolaikiško pareigūno kompleksinę kompetenciją, apjungiančią ne tik teorinių žinių bagažą, bet ir praktinių gebėjimų visumą. Šis straipsnis skirtas pristatyti instruktorių mokymo veiklas, kurios buvo vykdytos ir vykdomos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Dvynių programos projektą „SIRENE nacionalinio padalinio įsteigimas: SIRENE operatorių ir SIS II galutinių naudotojų gebėjimų stiprinimas (CRO SIRENE)“. Šis paramos teikimo projekt1 Lietuvos kriminalinės policijos biuras įgyvendina bendradarbiaudamas su naudos gavėja – Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projekto tikslas yra aktyvi ir veiksminga Kroatijos policijos veikla vykdant tarptautinį bendradarbiavimą ES lygiu ir ypač Šengeno erdvėje. Tuo siekiama patobulinti Kroatijos policijos nacionalinio SIRENE padalinio veiklą ir integraciją su kitomis Kroatijos VRM Tarptautinio bendradarbiavimo tarnybos veiklos sritimis įgyvendinant Šengeno teisyno reikalavimus. Šiuo tyrimu buvo siekiama išanalizuoti ir skaitytojams pristatyti policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo proceso integralias dalis. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo išanalizuoti instruktorių mokymų (anglų k. vadinamų Training of Trainers arba sutrumpintai ToT) sistemą, kuri įgalina siekti darnaus viešojo administravimo subjekto darbuotojų žinių didinimo. Straipsnyje pristatomi Projekte organizuoti praktiniai mokymai SIRENE padalinio operatoriams, SIRENE padalinio instruktoriams ir SIS II galutiniams naudotojams. Didžiausias dėmesys skiriamas instruktorių mokymo veikloms, jų formai ir turiniui. Autoriai siūlo sisteminį požiūrį suvokiant instruktorių mokymų institutą – jis turėtų susidėti iš profesinio dalyko žinių gilinimo, andragogikos (suaugusiųjų mokymo) metodų, darbo praktikos kitose ES valstybėse narėse palyginimo, mokymo įgūdžių praktinio taikymo ir specialių konkretiems mokymams skirtų metodinių priemonių ir mokymo medžiagų, kurios būtų naudojamos savarankiškai organizuojant ir vykdant mokymus, sukūrimo. Manytina, kad toks integralaus instruktorių mokymo pateikimo įgyvendinimas leistų pasiekti ilgalaikių rezultatų vystant ir palaikant žinybinių mokymų sistemą organizacijoje.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:19806672en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17). ISSN 2029-1701, 2016, T. 17en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSchengen Areaen
dc.subject.keywordSecond Generation Schengen Information System (SIS II)en
dc.subject.keywordTraining of Trainers (ToT)en
dc.subject.keywordŠengeno erdvėen
dc.subject.keywordAntros kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II)en
dc.subject.keywordMokymas mokytojamsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record