Show simple item record

dc.contributor.authorČigrin, Viačeslav
dc.date.accessioned2017-12-01T11:21:38Z
dc.date.available2017-12-01T11:21:38Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15037
dc.description.abstractThroughout history, society tried to remove unwanted forms of human activity. Methods and tools depended on the social and economic relations, the interests of the ruling elite. Social problems always attracted the attention of scientists. Philosophers and lawyers, doctors and teachers, psychologists, and biologists have examined and evaluated the various types of social pathology. An individual's behavior either naturally meets the laws of social development, or sometimes it is not adequate enough and provide distorted views on the conflict - religious, subjective and mythologized. Therefore, social deviance can have different meanings in society. Positive deviance serves as a tool for progressive development of the society, increases the level of the organization, helping to overcome the outdated, conservative or reactionary behavior standards. Along with the positive deviance growth (e.g. public political activity, economic entrepreneurship, scientific and artistic creativity), worsens the negative deviation - crime based on sordid motives, alcoholism and drug addiction, juvenile delinquency, immorality. Also citizens' social vulnerability grows along. The article deals with derogating from the rules behavior, attempts to explain the conditions and factors that lead to this social phenomenon.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2012en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDeviantinis elgesys kaip socialine deviacijaen
dc.title.alternativeDeviant behavior as a social devianceen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVisais laikais visuomenė bandė šalinti nepageidaujamas žmonių veiklos formas. Metodai ir priemonės priklausė nuo socialinių ir ekonominių santykių, valdančiojo elito interesų. Socialinės "blogio" problemos visada pritraukdavo mokslininkų dėmesį. Filosofai ir teisininkai, gydytojai ir mokytojai, psichologai ir biologai nagrinėjo ir vertino įvairių rūšių socialines patologijas. Atskirų individų elgesys arba natūraliai atitinka socialinės raidos įstatymus, arba kartais gali būti jiems neadekvatus, konfliktuoti dėl iškraipytų asmens pažiūrų - religinių, subjektyvų, mitologizuotų. Todėl socialinės deviacijos gali turėti skirtingą reikšmę visuomenės plėtrai. Teigiamos deviacijos tarnauja kaip priemonė progresyviam visuomenės vystymusi, didina organizuotumo lygmenį, padeda įveikti pasenusius, konservatyvius ar reakcingus elgesio standartus. Kartu su teigiamų deviacijų augimu (visuomenės politinio aktyvumu, ekonominiu verslumu, mokslinės ir meninės kūrybos) sustiprėja neigiamas nuokrypis - nusikalstamumas dėl savanaudiškų tikslų, gyventojų alkoholizmas ir narkomanija, nepilnamečių nusikalstamumas, amoralumas. Taip pat auga piliečių socialinis pažeidžiamumas. Straipsnyje nagrinėjamas elgesys, nukrypstantis nuo normų, bandoma paaiškinti sąlygas ir veiksnius, kurie lemia šio socialinio reiškinio priežastis.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3098787en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8). ISSN 2029-1701, 2012, T. 8en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordDeviantinis elgesysen
dc.subject.keywordSocialinė deviacijaen
dc.subject.keywordSocialinė kontrolėen
dc.subject.keywordDeviant behavioren
dc.subject.keywordSocial deviance and social controlen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record