Show simple item record

dc.contributor.authorVasiliauskienė, Violeta
dc.date.accessioned2017-11-30T12:51:14Z
dc.date.available2017-11-30T12:51:14Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15033
dc.description.abstractThe present article discusses the framework of international law for the fight against a terrorist group the so-called Islamic State, or ISIS that is sometimes considered one of the most dangerous terrorist groups. The article dwells on the question in what circumstances is the international humanitarian law applicable in the fight against this terrorist group. The criteria of organization and intensity that are applied in the armed conflict are discussed in the context of the fight against ISIS. Furthermore, different types of armed conflict – international and non-international – are discussed in order to state whether the fight against ISIS falls within one of those categories. Finally, the question of individual criminal responsibility of ISIS is raised.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2016en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe international humanitarian law and the fight agaisnt ISISen
dc.title.alternativeKova su ISIS tarptautinės humanitarinės teisės konteksteen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojama kova su teroristine grupe ISIS tarptautinės humanitarinės teisės normų kontekste. Ši grupuotė – viena pavojingiausių pasaulyje. Straipsnyje analizuojama, kokioms sąlygoms esant tarptautinė humanitarinė teisė pradeda veikti kovoje su tokia grupuote. Ginkluotas konfliktas tarptautinėje teisė apibrėžiamas kaip situacija, kur naudojama ginkluota jėga tarp valstybių ar ilgai naudojama ginkluota jėga tarp vyriausybinių pajėgų ir organizuotų ginkluotų grupių ar tarp tokių grupių valstybės viduje. Šį apibrėžimą suformulavo tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. Straipsnyje analizuojama, ar kova su ISIS atitinka tarptautinėje humanitarinėje teisėje susiformavusius intensyvumo ir organizuotumo kriterijus, kad galėtų būti laikoma ginkluotu konfliktu. Kova su ISIS atitinka intensyvumo kriterijų, nes ši grupė kontroliuoja Irako ir Sirijos teritorijos dalį, taip pat sugeba šią kontrolę išlaikyti, ir kariniais veiksmais siekia užgrobti daugiau teritorijos. Kita konflikto pusė – tarptautinė valstybių koalicija – taip pat atlieka karinius veiksmus, rengia oro išpuolius prieš ISIS. Jei kalbėtume apie organizuotumo kriterijų, reikia nustatyti, kad konflikte dalyvauja dvi organizuotos šalys, kad galėtume teigti, jog ginkluotas konfliktas vyksta. Taigi kalbant apie ISIS, pabrėžtina, kad ši grupė nuolat verbuoja naujus narius, juos apmoko, taip pat turi hierarchinę valdymo struktūrą, reikalauja paklusnumo iš savo narių, taip pat turi šaką, kuri atsakinga už civilinį užimtų teritorijų valdymą. Taigi ši grupuotė gali būti laikoma pakankamai organizuota ginkluoto konflikto šalimi. Nors ISIS nuolat pažeidinėja tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimus, ji pajėgtų jų laikytis, jei panorėtų, taigi vien šio kriterijaus nesilaikymas neatima iš jos buvimo ginkluota grupe. Straipsnyje analizuojama, kokios rūšies ginkluotu konfliktu laikoma kova su teroristinėmis grupėmis. Pažymėtina, kad kova su ISIS šiuo metu laikytina netarptautiniu ginkluotu konfliktu. Straipsnyje taip pat aptariama ginkluotame konflikte dalyvaujančių ginkluotų grupių narių pareiga laikytis tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimų. Plačiai pripažįstama, kad ginkluotų grupių, kurios dalyvauja ginkluotame konflikte, nariai privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimų, nors jie ir nėra valstybė ar valstybės pareigūnai. Tarptautinės humanitarinės teisės normos taikomos visiems konflikto dalyviams.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:16957219en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16). ISSN 2029-1701, 2016, T. 16en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordSISen
dc.subject.keywordTerrorist groupsen
dc.subject.keywordInternational and non-international armed conflicten
dc.subject.keywordISISen
dc.subject.keywordTeroristinės grupėsen
dc.subject.keywordTarptautiniai ir netarptautiniai ginkluoti konfliktaien
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record