Show simple item record

dc.contributor.authorKöhler, Martin
dc.date.accessioned2017-11-29T07:03:52Z
dc.date.available2017-11-29T07:03:52Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14998
dc.description.abstractThe Austrian Administrative Jurisdiction has undergone a decisive change by the “Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012”, BGBl. I 2012/51 (Amendment to the Federal Constitutional Law concerning the Administrative Jurisdiction). There was established a system of two instances of Administrative Courts. At the same time the possibility to lodge an appeal with the higher administrative authority has been abolished. The reform provides for 9 Administrative Courts of First Instance in the Länder (the Austrian Provinces; deciding upon appeals against decisions of authorities of the Länder) and two Administrative Courts of the Federation (deciding upon appeals against decisions of Federal authorities). The article aims at describing the contents of the reform and its main characteristics. For the sake of a better understanding of the background of the reform and the principle legal foundations of the new system a short description of the development of the Austrian Administrative Jurisdiction is given in the beginning. In the main part of the contribution the competences and tasks of the new Administrative Courts are described in detail. The focus of the description lies on the unique character of the system because of the competence of the Administrative Courts to decide on the substance of the (administrative) matter that makes it different from the ones in other European countries.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2015en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe reform of the administrative jurisdiction in Austria - theoretical background and main features of the systemen
dc.title.alternativeAdministracinių teismų sistemos reforma Austrijoje. Teismų sistemos teorinis pagrindimas ir pagrindiniai bruožaien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-lt2012 metais Austrijos administracinių teismų sistema buvo reformuota iš esmės, nustatant dviejų instancijų administracinių teismų sistemą. Nuo 1876 metų, kada buvo įkurtas Administracinis Teismas, Austrijoje veikė tik vienas administracinis teismas, nagrinėjęs skundus dėl galutinių administracine tvarka priimtų sprendimų. Įvykdytos reformos esminiai bruožai: • Įkurti devyni žemės administraciniai teismai (po vieną kiekvienoje federalinėje žemėje) ir du federaliniai administraciniai teismai (Federaliniame administraciniame teisme sprendžiami visi bendrieji administraciniai ginčai dėl federacijos lygmeniu priimtų valdžios sprendimų (vok. Bundesverwaltungsgericht), o Federaliniame finansinių bylų teisme – tik federacijos lygmens mokestiniai ginčai (vok. Bundesfinanzgericht) – „9+2 modelis“; • Pirmosios instancijos administraciniams teismams suteikta kompetencija išspręsti administracinę bylą iš esmės; • Sudaryta galimybė pirmosios instancijos administracinių teismų sprendimus apskųsti apeliacinės instancijos administraciniam teismui – Austrijos Aukščiausiajam Administraciniam Teismui (vok. Österreichischer Verwaltungsgerichtshof); • Sukurta dviejų instancijų administracinių teismų sistema; • Apeliacine tvarka peržiūrimos tik tos bylos, kuriose kyla „fundamentalus teisės klausimas“; • Austrijos Aukščiausiajam Administraciniam Teismui suteiktas teismų praktikos vienodinimo vaidmuo; • Panaikinta daugelis specialių nepriklausomų komisijų ir įstaigų, kurioms buvo priskirtas konkrečių ginčų viešojo administravimo srityje sprendimas; • Paminėtų institucijų kompetencija buvo perduota pirmosios instancijos administraciniams teismams; • Teismo, nagrinėjusio prieglobsčio klausimus (vok. Asylgerichtshof), kompetencija buvo perduota Federaliniam administraciniam teismui (vok. Bundesverwaltungsgericht). Tai lėmė, jog buvo atkurta apeliacinės instancijos administracinio teismo kompetencija prieglobsčio prašymo bylose veikti kaip paskutinei instancijai. Pagrindinis reformos aspektas yra pirmosios instancijos administraciniams teismams suteikta kompetencija spręsti dėl bylos esmės. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos administraciniams teismams buvo suteikti įgaliojimai ne tik patikrinti administracinio sprendimo teisėtumą ir jį panaikinti neteisėtumo atveju, bet ir atlikti reikiamus veiksmus (pvz., išduoti prašomą leidimą, tam tikrą įpareigojimą ir t.t.). Pažymėtina, jog tokiai kompetencijai spręsti dėl bylos esmės numatyti ir tam tikri apribojimai. Reforma buvo įvykdyta priimant Konstitucinio įstatymo pakeitimus bei išleidžiant konkrečius organizacinius ir procedūrinius įstatymus dėl naujai įsteigtų pirmosios instancijos administracinių teismų. Be to, taip pat turėjo būti priimtos administracinę teiseną reguliuojančio įstatymo bei Administracinio Teismo (dabar – Austrijos Aukščiausiojo Administracinio Teismo) kodekso pataisos. Reforma Austrijos Aukščiausiojo Administracinio Teismo vaidmenį pakeitė iš esmės. Nuo šiol Austrijos Aukščiausiasis Administracinis Teismas veikia kaip institucija, kuri yra atsakinga už vienodą įstatymų taikymą ir naujų bei fundamentalių teisės klausimų sprendimą. Pirmosios instancijos administraciniams teismams tenka užduotis užtikrinti teisingumo įvykdymą kiekvienoje byloje. Atsižvelgiant į piliečių teisinę apsaugą, reforma yra labai sėkminga. Kita vertus, reformoje vis dar kyla daug klausimų, detaliai susijusių su reformos pasekmėmis. Tai bus tie klausimai, kuriuos per ateinančius metus turės išspręsti Austrijos Aukščiausiasis Administracinis Teismas.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (14). ISSN 2029-1701, 2015, T. 14en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordAdministraciniai teismaien
dc.subject.keywordAdministracinių teismų sistemaen
dc.subject.keywordAustrijaen
dc.subject.keywordAdministrative Courtsen
dc.subject.keywordAdministrative judiciaryen
dc.subject.keywordAustriaen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record