Show simple item record

dc.contributor.authorSeniutienė, Danguolė
dc.contributor.authorViolante de Oliveira, Paulo Fernando
dc.date.accessioned2017-11-28T11:53:04Z
dc.date.available2017-11-28T11:53:04Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14988
dc.description.abstractThis article presents a framework of issues of International migration. International migrations accompanied humankind from the past, therefore in the different periods of time the issue had a variable intensity. The analysis of current trends in migration leads to the conclusion that this issue will increase in the near future. It means that more people will decide to change their place of living, and every country will become a source or final destination of migration. Migration processes taking place within state borders. Therefore, law enforcement officials: the police officials, border officials must constantly monitor the migration process, analyse the findings and adapt their daily work.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2015en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMigration: trends, dynamics and critical issuesen
dc.title.alternativeMigracija: tendencijos, dinamika ir kritiniai aspektaien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltText Migracija Europoje yra senas reiškinys. Norėdami pasinaudoti galimybėmis ir kartu atremti naujus iššūkius, atsiradusius šio tarptautinio mobilumo laikotarpiu, Europos Sąjunga kuria bendrą požiūrį į migraciją. ES sukūrė bendrą Europos prieglobsčio sistemą, siekiant apsaugoti tuo, kurie ieško prieglobsčio Europoje nuo persekiojimo ar didelės žalos pavojaus jų gimtojoje šalyje. Darbas šiose politikos srityse taip pat apima glaudesnį dialogą ir bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis. Migracija į (iš) Europą, viena ar kita forma ir toliau išlieka dinamišku reiškiniu. Globalizacija, didėjantis transporto priemonių prieinamumas, žymiai pagerino mobilumo galimybes. Yra įvairių priežasčių, kodėl žmonės migruoja į (iš) ES. Tai skatina studijų ar mokslinių tyrimų galimybės, darbas, šeimų sujungimas (dalis imigrantų jau gyvena Europos Sąjungoje) ir pan. Tuo pačiu metu recesija, tiek žmogaus, tiek gamtos sukeltos stichinės nelaimės, paskatino žmones palikti savo kilmės šalis. Bendri mainai gali būti ne tik praradimas, bet ir pagalba sukuriant labiau tolerantišką aplinką. Vienas iš migracijos neigiamų aspektų yra tai, kad kartais nutinka žmonės keliauja nereguliariai: galima atvykti teisėtai, turint trumpalaikes vizas ir laiku neišvykti. Taip pat galimas atvykimas ir pažeidžiant atvykimo procedūras ar patenkant į prekybos žmonėmis aukų ratą. Prekybos žmonėmis tinklai ir kontrabandininkai gali lengvai pasinaudoti dokumentų neturinčių asmenų bejėgiškumu. Juoda darbo rinka taip pat pritraukia nereguliarų migrantą. Nereguliarios migracijos visos formos turi būti analizuojamos, siekiant apsaugoti labiausiai pažeidžiamas sritis ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą migracijos politika. Valstybėse narėse, kur patikrinimų prie vidaus sienų buvo atsisakyta, ir kur galimas laisvas asmenų judėjimas ES, migracija negali būti valdoma tik vienoje šalyje. Labai svarbu, kad ES valstybės narės bendradarbiautų, kad tobulintų bendrą migracijos valdymo sistemą, adaptuojant naujausias tendencijas ir iššūkius. Straipsnio tikslas yra apžvelgti migracijos tendencijas, dinamiką, įvardinti kritinius aspektus, susijusius su migracijos procesais ir pasiūlyti papildomų priemonių, siekiant pagerinti teisėsaugos bendros veiklos efektyvumą migracijos valdyme. Tyrimo metodologija. Siekiant atsakyti į nagrinėjamus klausimus, straipsnyje naudojami tyrimo metodai: analogija, apibendrinimas, kritiškai analizuojama mokslinė literatūra, taikomi istorinės analizės, sisteminės analizės, statistinės analizės, šaltinio turinio analizės, meta- analizės metodai. Daugiausia straipsnyje pasitelkiami duomenys iš mokslinės literatūros, tarptautinės ir ES teisės nuostatų, naudojami oficialūs duomenys iš Tarptautinės migracijos organizacijos metraščių (IMO), Eurostato, FRONTEX ir pan.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:8737896en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (13). ISSN 2029-1701, 2015, T. 13en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMigration processesen
dc.subject.keywordBorder guarden
dc.subject.keywordHuman rightsen
dc.subject.keywordMigracijos procesaien
dc.subject.keywordSienos apsaugaen
dc.subject.keywordŽmogaus teisėsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record