Show simple item record

dc.contributor.authorAncelis, Petras
dc.date.accessioned2017-11-27T11:58:55Z
dc.date.available2017-11-27T11:58:55Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14963
dc.description.abstractAuthor previously has escalated the theme on a new incorporated flawy pre-trial investigation instigation procedural order in the Code of Penal Procedure of Republic of Lithuania (of the year 2002), which has liquidated previously existed instigation phase in criminal proceedings. At a later date changes of this particular law has been adopted by legislator, though the situation it could not transform. The attempt to resolve this issue was made with the help of adopted secondary legal acts: recommendations verified by acts and decisions of General Prosecutor or orders, acts of Police Commissioner General of Police Department under the Ministry of the Interior, though these documents set even larger confusion in practice. This inspires to resolve and disclose new tendencies and dangers in the implementation of victim rights to their request, that the person who committed the crime would be identified and convinced (the particle 44 of article 44 of the Code of Penal Procedure of Republic of Lithuania). Furthermore author cannot play passive role after the publication of doc. dr. Pranas Kuconis tendentious article where is escalating the equivocal interpretation on the evolution of legal regulation of instigation of pre-trial investigation.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2014en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBaudžiamosios bylos iškėlimo stadijos likvidavimo pasekmėsen
dc.title.alternativeSubsequence’s of liquidation of instigation phase in criminal proceedingsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAutorius anksčiau ne kartą jau rašė apie Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (2002 m., toliau sutrumpintai BPK) įtvirtintą ydingą ikiteisminio tyrimo pradėjimo procesinę tvarką, kuri iš esmės panaikino prieš tai galiojusią baudžiamosios bylos iškėlimo stadiją. Vėliau keletą kartų įstatymo leidėjo buvo priimti nurodyto įstatymo pakeitimai, tačiau ir tai ištaisyti susiklosčiusios situacijos iš esmės pakeisti nepadėjo. Nurodytą netinkamą teisinį reguliavimą taip pat buvo bandoma spręsti poįstatyminiais aktais: Generalinio prokuroro įsakymais patvirtintomis rekomendacijomis ar policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro įsakymais, tačiau pastarieji praktinėje ikiteisminio tyrimo veikloje sukėlė dar didesnę sumaištį. Tai inspiruoja išnagrinėti ir atskleisti iškilusias naujas tendencijas ir pavojus įgyvendinant nukentėjusiųjų teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo ir kt. (BPK 44 str.10 d.). Be to, autorius negali nereaguoti į vieno iš aktyviausių galiojančio ydingo BPK projekto rengėjų doc. dr. Prano Kuconio paskelbtą tendencingą publikaciją apie jo savaip traktuojamą ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisinio reglamentavimo raidą.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3305886en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12). ISSN 2029-1701, 2014, T. 12en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordBaudžiamasis procesasen
dc.subject.keywordBaudžiamosios bylos iškėlimo stadijaen
dc.subject.keywordIkiteisminio proceso pradėjimo (nepradėjimo) reglamentavimasen
dc.subject.keywordCriminal proceedingen
dc.subject.keywordPhase of instigation of pre-trial investigationen
dc.subject.keywordRegulation of initiation (rejection) of pre-trial investigationen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record