Show simple item record

dc.contributor.authorŽemeckė, Audronė
dc.date.accessioned2017-11-24T12:00:55Z
dc.date.available2017-11-24T12:00:55Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14961
dc.description.abstractIn 1972 United Nations Conference on the Human Environment that took place in Stockholm was formulated the concept of sustainable development, which is interconnected with the present time and future generations, and analysis of associated solutions. The article unfolds the analysis of ideology of sustainable development in the aspects of validity and implementation of sustainable development, which brings to the outcome that this concept manifests itself more like an objective, process of constant perfection, rather than a final result. It develops that the concept of sustainable development is hardly separated from main postulates of ecological economy, even more so, spheres of environment, economy, building and territorial planning, resources of entrails of the earth and the earth consumption. Therefore, it is very important to confer the environment and its agents, and its separate parts the terms of value and be able to evaluate the changes. We need certain evaluation criteria to evaluate the progress of implementation of XXI century agenda. However, since we are talking about sustainable development, it is unlikely to form global criteria for the whole environment, including the sociumas. Therefore, in this article, we limit ourselves to the identification of certain features and indications. The indicators have to be unanimous in order to be able to compare the progress of different countries. European Union, being a regional organization, suggested the member states to use certain indicators that show the progress of sustainable development, that are discussed in this article, also, this article discloses the problems of their formulation and usage. Object of the research is the problematic aspects of indication of the implementation of sustainable development. Aim of research is to dispute the ideology and development of sustainable development world wide and to disclose the problematic aspects of indication of the implementation of sustainable development.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2014en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDarnaus vystymosi realizavimo indikacijos problematikaen
dc.title.alternativeProblems of the indication of the implementation of sustainable developmenten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-lt1972 m. Stokholme vykusioje Jungtinių tautų konferencijoje žmogaus aplinkos klausimais suformuluota darnaus vystymosi koncepcija, kuri saistoma ryšiais tarp dabarties ir ateities kartų ir su jais susijusių sprendimų aptarimu. Straipsnyje atskleidžiama darnaus vystymosi ideologijos analizė pagrįstumo ir įgyvendinimo aspektu, ko pasėkoje daroma išvada, jog ši koncepcija, kol kas pasireiškia daugiau kaip siekis, nuolatinio tobulėjimo procesas, nei galutinis rezultatas. Aiškėja jog darnaus vystymosi koncepcija sunkiai atskiriama nuo pagrindinių ekologinės ekonomikos postulatų, dar daugiau čia tampriai susipynę aplinkosaugos, ekonomikos, statybos ir teritorijų planavimo, žemės gelmių išteklių ir žemės naudojimo sferos. Todėl itin svarbu visai šiai aplinkai, iš jos kylantiems įtakos veiksniams suteikti vertinę išraišką bei sugebėti pamatuoti vykstančius pokyčius. Norint įvertinti XXI amžiaus dienotvarkės įgyvendinimo progresą reikalingi tam tikri vertinimo kriterijai. Tačiau kadangi kalba eina apie darnaus vystymosi koncepciją vargu ar įmanoma suformuluoti globalius kriterijus visai aplinkai įskaitant ir sociumą. Todėl šiame straipsnyje apsiribota tam tikrų požymių arba indikacijų identifikavimu. Patys indikatoriai turi būti vieningi, kad skirtingų šalių progresą būtų galima palyginti. Europos Sąjunga, kaip regioninė organizacija, yra pasiūliusi šalims narėms naudoti tam tikrus darnaus vystymosi pažangą eksponuojančius indikatorius, kurie straipsnyje ir aptariami bei atskleidžiama jų formulavimo ir naudojimo problematika.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3283172en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11). ISSN 2029-1701, 2014, T. 11en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordDarnus vystymasisen
dc.subject.keywordDarnaus vystymosi indikatoriaien
dc.subject.keywordDarnaus vystymosi politikaen
dc.subject.keywordSustainable developmenten
dc.subject.keywordIndicatorsen
dc.subject.keywordImplementation of sustainable developmenten
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record