Show simple item record

dc.contributor.authorČigrin, Viačeslav
dc.date.accessioned2017-11-23T11:19:00Z
dc.date.available2017-11-23T11:19:00Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14945
dc.description.abstractLaw is binding only to ensure the benefits are not always enough, morality, public opinion or belief, therefore legal binding ensured with the aid of state violence. Having the appropriate authority officials cases provided by law has the right to use force when necessary to prevent violations of law, to retain them in the persons and in other cases, protecting and defending individual, society, the State's legitimate interests. In addition, officials in the performance of their official duties, and shall have the right to defend your life and health. For these purposes, the law provides for the right to keep and officials in appropriate situations to use a firearm, and other physical and psychological coercion. As the use of coercive measures in all cases limits the person against whom the measure used, to act according to his will, personal freedom of restrictive measures is strictly regulated in the law, leaving the officers discretion, exerted only a less coercive forms of selection. Of all the species of greatest risk of violence against the person against whom force is used, causes the use of firearms. The need to use force can arise in various situations, for example., Strength, forcing a person to fulfill a legal requirement; braced dangerous attempt, apprehending a person of an offense and avoids arrest, stop the car and so on. Therefore, in exceptional cases, police officers have to use a firearm. This paper analyzes the use of firearms cases in 2013.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2014en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠaunamojo ginklo panaudojimo praktika policijos veikloje 2013 metaisen
dc.title.alternativeUse of a firearm police activity analysisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPolicijos pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Prievarta, galinti sukelti kūno sužalojimų ar mirtį, gali būti naudojama tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas pasirenka policijos pareigūnas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį bei individualias pažeidėjo savybes. Naudodami prievartą, policijos pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių. Kadangi prievartos priemonių panaudojimas visais atvejais apriboja asmens, prieš kurį šios priemonės naudojamos, galimybę veikti pagal savo valią, asmens laisvę ribojančių priemonių naudojimas griežtai reglamentuotas įstatymo teisės normomis, paliekant pareigūnams diskrecijos teisę, pasireiškiančią tik švelnesnės prievartos formos pasirinkimu. Iš visų prievartos rūšių didžiausią pavojų asmeniui, prieš kurį naudojama prievarta, sukelia šaunamųjų ginklų naudojimas. Būtinumas panaudoti prievartą gali kilti įvairiose situacijose, pvz., atremiant pavojingą kėsinimąsi; jėga priverčiant asmenį įvykdyti teisėtą reikalavimą; sulaikant asmenį, padariusi teisės pažeidimą ir vengiantį sulaikymo, stabdant automobilį ir kt. Todėl policijos pareigūnams išimtiniais atvejais tenka naudoti šaunamąjį ginklą. Straipsnyje apžvelgiami šaunamojo ginklo panaudojimo atvejai 2013 metais.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3284230en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11). ISSN 2029-1701, 2014, T. 11en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordŠaunamasis ginklasen
dc.subject.keywordPolicijos pareigūnasen
dc.subject.keywordŠaunamojo ginklo panaudojimasen
dc.subject.keywordFirearmen
dc.subject.keywordPolice officeren
dc.subject.keywordUse of a firearmen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record