Show simple item record

dc.contributor.authorJanavičiūtė, Laura
dc.contributor.authorTelešienė, Audronė
dc.contributor.authorBarynienė, Jurgita
dc.date.accessioned2017-11-23T10:26:56Z
dc.date.available2017-11-23T10:26:56Z
dc.identifier.issn1648–2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14941
dc.description.abstractEuropean Union is facing challenges of ageing societies and changes in structure of economy, thus labour shortages turn into an urgent issue that ultimately affects labour market sustainability. In its attempt to recruit highly qualified workers EU has strong international competitors, e.g. USA, Canada, Australia, New Zealand, and pursues a variety of initiatives at national level of the Member States and at the EU level in general. This article aims at assessing the EU policies related to migration of highly qualified workers. Statistical data analysis has revealed that labour mobility is increasing in EU. Thus the EU Mobility directive could be evaluated as bringing benefits, yet with a room for improvement, because highly qualified workers still make up just a small part in all the mobile citizens’ population. National initiatives are more effective in fostering the migration of highly qualified workers, but this has the threat of unequal benefits in different EU regions; the effectiveness of EU Blue Card initiative is weak but with a high potential, thus it needs further improvements in its issuing policies.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMigration of highly qualified workers and policies to ensure labour market sustainability in the European Union in 2013-2014en
dc.title.alternativeAukštos kvalifikacijos darbuotojų migracija ir darbo rinkos tvarumo užtikrinimo politikos Europos Sąjungoje 2013-2014 m.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEuropos Sąjungai (ES) susiduriant su senėjančių visuomenių, besikeičiančios ekonomikos struktūros iššūkiais darbuotojų migracija ir ypač – aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimas tampa vis aktualesne problema, apsprendžiančia darbo rinkos tvarumą. Aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis skatina tiek vidinę, tiek išorinę (tarptautinę) migraciją. ES darbo rinka turi stiprių tarptautinių konkurentų, pvz. JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija. Siekdama ir toliau išlaikyti konkurencingumą, didinti patrauklumą ir skatinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų mobilumą ES viduje ir iš ne ES šalių, ES vykdo įvairias iniciatyvas šalių narių nacionaliniu lygmeniu ir bendru ES lygmeniu. Straipsnio tikslas: įvertinti ES politiką susijusią su aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimu ir migracija. Dalykas: ES darbo rinka ir bendrosios Europinės bei nacionaliinės iniciatyvos aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui. Tyrimas remiasi antrine kiekybinių duomenų analize kaip viso tyrimo strategija. Tyrimas apėmė aprašomąją statistinių duomenų analizę ir laikėsi palyginamosios perspektyvos. Atlikta analizė rodo, kad kiekvienais metais mobilių ES gyventojų daugėja, todėl ES mobilumo direktyvą galima būtų laikyti sėkminga, tačiau tobulintina, todėl kad iš visų mobilių ES gyventojų, tik labai maža dalis yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai. 2013-2014 metais, aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš ne ES šalių buvo išduoti 67 994 nacionaliniai leidimai ir 26 816 ES Mėlynosios kortelės. Populiariausi traukos centrai buvo Vokietija, Nyderlandai, Danija, Švedija ir Prancūzija. Empirinis tyrimas parodė, kad palyginus nacionalinių iniciatyvų ir Mėlynosios kortelės veiksmingumą, pastaroji galėtų būti įvertinta tik kaip dalinai veiksminga.en
dc.doi10.5755/j01.ppaa.16.3.19345en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:24521417en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2017, 16(3)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMigracijaen
dc.subject.keywordDarbo jėgos mobilumasen
dc.subject.keywordAukštos kvalifikacijos darbuotojaien
dc.subject.keywordMigrationen
dc.subject.keywordLabour mobilityen
dc.subject.keywordHighly qualified workersen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record