Show simple item record

dc.contributor.authorMilčiuvienė, Saulė
dc.date.accessioned2017-11-22T12:29:44Z
dc.date.available2017-11-22T12:29:44Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14927
dc.description.abstractThe European Union is heavily dependent on energy sources imports and high energy prices have a negative impact on its competitiveness. Therefore, in 2009 and 2010 the European Union has adopted numerous decisions and legislation related to the energy sector. One of the main objectives - to ensure uninterrupted, reasonably-priced energy supply to all customers and to increase energy efficiency. This article analyzes whether the Member States properly transfer Energy directives and identifies certain patterns. The first part of the article discusses energy directives; the second and the third parts - analyze the actions of Commission against the Member States, which failed to implement Energy directives. The performed analysis showed what procedures are started mainly against the new member states because of not implementation of directives, the claims in the EUCJ are only because of non-implementation of Electricity and Gas directives.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2013en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEuropos Sąjungos energetikos direktyvos ir jų įgyvendinimas valstybėse narėseen
dc.title.alternativeEnergy directives of the European Union and their implementation in the member statesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltEuropos Sąjunga yra labai priklausoma nuo energijos šaltinių importo, o didelės energijos kainos neigiamai veikia jos konkurencingumą. Todėl 2009 m. ir 2010 m. Europos Sąjungos institucijos priėmė daug sprendimų bei teisės aktų susijusių su energetikos sektoriumi. Vienas iš pagrindinių tikslų - užtikrinti nepertraukiamą, pagrįstų kainų energijos tiekimą visiems vartotojams bei didinti energijos tiekimo efektyvumą. Straipsnyje siekiama išanalizuoti ar valstybės narės tinkamai perkelia Europos Sąjungos Energetikos direktyvų nuostatas ir pabandyti nustatyti tam tikrus dėsningumus. Analizuojama dėl kokių Energetikos direktyvų ir prieš kokias valstybes nares Komisija yra pradėjusi procedūras ar pateikusi ieškinius į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl įsipareigojimų nevykdymo.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:6124100en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10). ISSN 2029-1701, 2013, T. 10en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEnergetikos direktyvosen
dc.subject.keywordValstybės narėsen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordEnergy directivesen
dc.subject.keywordMember statesen
dc.subject.keywordEuropean Unionen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record