Show simple item record

dc.contributor.authorČigrin, Viačeslav
dc.date.accessioned2017-11-22T11:52:03Z
dc.date.available2017-11-22T11:52:03Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14922
dc.description.abstractIn order to ensure the binding of provisions, the benefits, morality, public opinion or belief are not always enough, therefore legal binding is ensured with the help of state violence. With the appropriate authority officials have the right to use force when necessary in order to prevent violations of law, to retain them in the persons and in other cases, protecting and defending individuals, society, the State's legitimate interests. In addition, officials in the performance of their official duties, will have the right to defend your life and health. For these purposes, the law provides officials for the right to keep and, in appropriate situations, to use a firearm and other physical and psychological coercive measures. As the use of coercive measures in all cases limits the person (against whom the measure is used) to act according to his will, the personal freedom of restrictive measures is strictly regulated by the law, leaving the officers discretion, exerted only by a less coercive forms of selection. The greatest risk of violence of all the species against the person (against whom force is used), causes the use of firearms. The need to use force can arise in various situations, for example, strength, forcing a person to fulfil a legal requirement; braced dangerous attempt, apprehending a person of an offense and avoids arrest, stop the car and so on. Therefore, in exceptional cases, police officers have to use firearms. This paper analyses the use of firearms cases in 2012.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2013en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠaunamojo ginklo panaudojimo policijos veikloje analizėen
dc.title.alternativeAnalysis of the use of a firearm in police activityen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisės normų privalomumui užtikrinti ne visada užtenka naudos, moralės normų, viešosios nuomonės ar įsitikinimų, todėl teisės privalomumas užtikrinamas naudojant teisės aktais reglamentuotą prievartą. Turintys atitinkamus įgaliojimus, pareigūnai įstatymų numatytais atvejais turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Be to, pareigūnai, vykdydami savo tarnybos pareigas, turi teisę ginti ir savo gyvybę bei sveikatą. Šiais tikslais įstatymas numato pareigūnų teisę turėti ir atitinkamose situacijose panaudoti šaunamąjį ginklą ir kitas fizinės ir psichinės prievartos priemones. Kadangi prievartos priemonių naudojimas visais atvejais apriboja asmens, kuriam šios priemonės taikomos, galimybę veikti pagal savo valią, asmens laisvę ribojančių priemonių naudojimas griežtai reglamentuotas įstatymo teisės normomis, paliekant pareigūnams diskrecijos teisę, kuri leidžia pasirinkti švelnesnės prievartos formą. Iš visų prievartos rūšių didžiausią pavojų asmeniui, prieš kurį naudojama prievarta, sukelia šaunamųjų ginklų naudojimas. Būtinumas panaudoti prievartą gali kilti įvairiose situacijose, pvz., jėga priverčiant asmenį įvykdyti teisėtą reikalavimą; atremiant pavojingą kėsinimąsi; sulaikant asmenį, padariusį teisės pažeidimą ir vengiantį sulaikymo, stabdant automobilį ir kt. Todėl policijos pareigūnams išimtiniais atvejais tenka naudoti šaunamąjį ginklą. Straipsnyje analizuojami šaunamojo ginklo panaudojimo atvejai 2012 metais.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3207009en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10). ISSN 2029-1701, 2013, T. 10en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordŠaunamasis ginklasen
dc.subject.keywordPolicijos pareigūnasen
dc.subject.keywordŠaunamojo ginklo panaudojimasen
dc.subject.keywordFirearmen
dc.subject.keywordPolice officeren
dc.subject.keywordUse of a firearmen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record