Show simple item record

dc.contributor.authorKausteklytė-Tunkevičienė, Sigita
dc.date.accessioned2017-11-22T08:17:02Z
dc.date.available2017-11-22T08:17:02Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14915
dc.description.abstractThe society is required to consider and to look for the optimal ways and guarantees to preserve the environment, because its economic activity leads to deterioration of ecosystems and loss of biodiversity. Compensation of environmental damage and environmental restoration are regarded as particularly important guarantees for environmental preservation and such financial security measures as a guarantee, warranty and insurance are used to enforce them. One of the main goals of various financial measures on liability for environmental damage is to ensure that it would be rewarded not by the government or by public funds, despite environmental damage was caused by the company which doesn not have sufficient funds to liquidate it. The indirect aim of these measures is to encourage companies to evaluate the potential threat to the environment of their activities and to create and to use environmentally friendly technologies and manufacturing processes. However, the benefits of the compulsory company general liability insurance for environmental damage wil not be achieved and its setting will not perform its basic function, if the insurance companies will not have the possibility to assess future risks on the basis of legal acts and if the competent public authorities will not cooperate with insurance companies regulating the methods for determining the value and size of environmental damage.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2013en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePrivalomojo įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimo už žalą, padarytą aplinkos užteršimu, tikslas ir probleminiai aspektaien
dc.title.alternativeThe purpose and problematic aspects of compulsory company general liability insurance for environmental damageen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDėl ekonominės veiklos prastėjanti ekosistemų būklė, biologinės įvairovės mažėjimas, įpareigoja visuomenę svarstyti ir ieškoti optimalių aplinkos išsaugojimo būdų bei garantijų. Žalos, padarytos aplinkai, atlyginimas ir aplinkos būklės atkūrimas laikytini ypatingai svarbiomis aplinkos išsaugojimo garantijomis, kurių įgyvendinimo užtikrinimui naudojamos ir atitinkamos finansinio saugumo priemonės, tokios kaip garantija, laidavimas, draudimas. Įvairių finansinių priemonių dėl atsakomybės už žalą aplinkai vienas iš pagrindinių tikslų yra užtikrinti, kad už bendrovę, kuri neturi pakankami piniginių lėšų likviduoti aplinkai padarytos žalos, ji būtų atlyginta, bet ne vyriausybės ir ne visuomenės lėšomis. Netiesioginis šių priemonių tikslas yra skatinti bendroves įvertinti dėl vykdomos veiklos galimą grėsmę aplinkai ir kurti bei naudoti aplinkai saugias technologijas bei gamybinius procesus. Tačiau privalomojo įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimo už žalą, padarytą aplinkos užteršimu, nustatymas neatliks savo pagrindinės funkcijos, jei draudimo bendrovės neturės galimybės teisės aktų pagalba įvertinti būsimos rizikos ir jei kompetentingos valstybės institucijos nebendradarbiaus su draudimo bendrovėmis reglamentuojant metodus, skirtus žalos dydžio nustatymui.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3152161en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9). ISSN 2029-1701, 2013, T. 9en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordŽalos aplinkai atlyginimasen
dc.subject.keywordAplinkos būklės atkūrimasen
dc.subject.keywordFinansinio užtikrinimo priemonėsen
dc.subject.keywordEnvironmental damageen
dc.subject.keywordEnvironmental restorationen
dc.subject.keywordFinancial security measures/productsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record