Show simple item record

dc.contributor.authorPaurienė, Giedrė
dc.date.accessioned2017-11-21T12:10:02Z
dc.date.available2017-11-21T12:10:02Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14904
dc.description.abstractWenn es beim Beginn ihres Studiums, ihres Dienstes zukünftige Polizeibeamten nicht immer richtige Vorstellung über die Realität ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit haben, kann das später Enttäuschungen verursachen und zur beruflichen Desillusionierung führen. Das Ziel des Artikels ist die Vorstellungsänderung über das Berufsbild des Polizeibeamten von den zukünftigen und jetzigen Polizeibeamten zu erheben, sowie die Bewertung der einzelnen polizeiberuflichen Merkmale auf einer Skala von sehr angenehm bis sehr unangenehm festzulegen. Anhand der Befragung werden die Vorstellungen über bestimmte Berufsmerkmale zum Zeitpunkt vor dem Studienbeginn oder vor der Einstellung in den Polizeidienst und zum Zeitpunkt nach genaueren und realen Einblicken in den Polizeiberuf erläutert.en
dc.language.isodeen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2013en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBeruf des Polizeibeamten: Erwartungen und Realitäten
dc.title.alternativePolicijos pareigūno profesija: lūkesčiai ir realybėen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSu esminiu žmogaus ir visuomenės poreikių tenkinimu visada siejamas darbas, tai tarsi žmogaus pareiga, būtinybė, gerovės sąlyga, individualios biografijos dalis. Pasitenkinimas darbu yra svarbi gyvenimo dalis, pagerina profesinę veiklą ir išeina visiems į naudą. Sunku aprėpti visą profesijų pasaulį, o tuo labiau prasiskverbti į įvairias profesionalų veiklos detales. Tačiau labai svarbu rasti sau tinkamą profesiją, tinkamą darbo aplinką ir suprasti, kokį vaidmenį savo gyvenime norima skirti profesinei veiklai. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete Kaune kasmet sulaukiama skaitlingo būrio norinčiųjų tapti policijos pareigūnais. Jei policijos pareigūno profesija yra tai, ką apie ją įsivaizduoja būsimi pareigūnai, tuomet didelė tikimybė, kad pastarieji pareigūnai bus savo darbu patenkinti ir nepaliks tarnybos. Jei asmens lūkesčiai profesinės kasdienybės realybėje neišsipildo, ir, jei tai nesikeičia, tuomet atsiranda nusivylimas, kuris slegia. Šis procesas reiškia „profesinę aliuziją“, t. y. pasitenkinimo profesija dingimą. Tyrimo mokslinę problematiką atspindi tokie klausimai: Kaip būsimieji policijos pareigūnai įsivaizduoja šią profesiją, jos veiklos turinį? Ar būsimi pareigūnai pradeda studijas, darbą turėdami galimai „blogą“ supratimą apie savo profesiją, ir remiantis faktu, kad jų suvokimas neatitinka būsimos profesinės veiklos realybės, vėliau nutraukia savo studijas, palieka tarnybą, patyrę profesinę aliuziją? Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip kinta būsimų ir esamų policijos pareigūnų savo profesijos paveikslo suvokimas, kaip vertinamas šios profesijos požymių patrauklumas. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti respondentų požiūrio kaitą į policijos pareigūno profesijai charakteringus požymius įgyjant praktikos šioje profesinėje veikloje; 2) atskleisti, kaip respondentai vertina atskirus policijos pareigūno profesijos požymius. Tyrimo matavimo elementų pagrindą sudaro vokiečių mokslininkės C.A. Scheer 2003 metais atlikto tyrimo rezultatai , kurio metu buvo parengtas policijos pareigūno profesijos požymių sąrašas. Tyrimo metodu pasirinktas Wilcoxon kriterijus, kuris taikomas siekiant atsakyti į klausimą, kaip pakito respondentų požiūris į policijos pareigūno profesijos požymius, po to, kai jiems teko artimiau susipažinti su šia profesine veikla. Friedmano kriterijus naudojamas atskleisti, ar yra statistiškai reikšmingų skirtumų profesijos požymių vertinime. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad būsimi policijos pareigūnai pradeda studijas, tarnybą ne visada turėdami aiškų būsimos profesinės veiklos realybės suvokimą, kas vėliau gali įtakoti profesinės aliuzijos potyrio atsiradimą. Respondentų požiūris statistiškai reikšmingai pasikeičia net į pusę tyrime pateikiamų profesijos požymių. Respondentai nebelaiko šių požymių, kaip „Veiksmas, įtampa“, „Aukštas darbo užmokestis“, „Valdžios, galios turėjimas“, „Profesinis saugumas“, „Sportas“, „Karjeros galimybės“, „Uniforma“, „Monotonijos nebuvimas, darbo užduočių įvairovė“, „Ginklas“, tokiais charakteringais jų profesinei veiklai kaip iki policijos pareigūno profesijos pasirinkimo. Tačiau požiūris į „Pagarbą visuomenėje“, „Darbą biure, darbą su dokumentais“ bei „Gerą fizinį ir psichologinį pasirengimą“ pasikeičia kita linkme, t. y. pareigūnai, praktiškai susidūrę su policijos darbu, pakeičia savo požiūrį į minėtus profesijos požymius ir dabar juos laiko labiau būdingais šiai profesinei veiklai nei prieš pasirinkdami šią profesiją. Egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas vertinant policijos pareigūno profesijos požymius pagal patrauklumą. Labiausiai patinkančiu profesijos požymiu laikomas „Pagalba kitiems“, o mažiausiai – „Aukštas darbo užmokestis“. Taip pat prie patrauklesnių profesijos požymių priskirtinas „Komandinis darbas“, „Kova su nusikalstamumu“, „Geras fizinis ir psichologinis pasirengimas“, o prie nepatrauklių – „Rizika, pavojus“, „Darbas biure, darbas su dokumentais“, „Valdžios, galios turėjimas“. Atkreiptinas dėmesys, kad „Darbas biure, darbas su dokumentais“ įvardinamas ne tik kaip nepatrauklus, bet ir kaip požymis, kurio charakteringumas šiai profesijai suvokiamas tik artimiau susipažinus su profesine veikla.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3151430en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9). ISSN 2029-1701, 2013, T. 9en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPolicijos pareigūno profesijos paveikslasen
dc.subject.keywordProfesijos požymiaien
dc.subject.keywordProfesinė aliuzijaen
dc.subject.keywordBerufsbild des Polizeibeamtenen
dc.subject.keywordBerufsmerkmaleen
dc.subject.keywordBerufliche Desillusionierungen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record