Show simple item record

dc.contributor.authorŠtarevičius, Edmundas
dc.date.accessioned2017-11-17T08:23:29Z
dc.date.available2017-11-17T08:23:29Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14867
dc.description.abstractThe article aims to identify that the police officers are most often found in the expression of emotions when dealing with conflict situations. Analyzing the causes of these conflicts there are possible solutions. The survey data helped to determine in which service areas are the most conflicts between the officer and the detainees, which persons usually cause to arise the conflict, why do these conflicts occur, what are the emotions the officer feels during the conflict, what actions officers usually use to resolve conflicts. We believe that the most conflicts could be resolved positively (without using mental or physical abuse), for example if the aggressive drunk man is faced, a positive persuasion is mostly ineffective. In these cases the officers got to use the physical violence. In addition, when dealing with such kind of persons, a positive decision within the conflict could be difficult to make, because of the negative emotions such as: anger, rage, anxiety and fear. All mentioned emotions affect police officer‘s ability to make the best decisions in the most proper manneren
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2011en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKonfliktai tarnybos metu: policijos pareigūnų emocijų raiškaen
dc.title.alternativeConflicts in police service: police officers emotionsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje siekiama nustatyti policijos pareigūnų emocijų raišką daţniausiai pasitaikančią konfliktinių situacijų metu. Analizuojamos šių konfliktų prieţastys ir galimi sprendimo būdai. Tyrimo metu gauti duomenys leido nustatyti kokiose tarnybos vietose daţniausiai kyla konfliktai tarp pareigūno ir sulaikomų asmenų, kokie asmenys daţniausiai sukelia konfliktą, dėl ko šie konfliktai atsiranda, kokias emocijas jaučia pareigūnas konflikto metu, kokiomis priemonėmis pareigūnams tenka daţniausiai spręsti konfliktus. Manome, kad daugelį kilusių konfliktų galima išspręsti pozityviom priemonėm (nenaudojant psichinės ar fizinės prievartos), tačiau susidūrus su agresyviai nusiteikusiu neblaiviu ţmogumi, pozityvios įtikinimo priemonės daţnai būna neveiksmingos. Tais atvejais pareigūnams tenka naudoti fizinę prievartą. Be to, bendraujant su tokiais asmenimis, pozityvų konflikto sprendimą gali apsunkinti kilusios neigiamos emocijos: pyktis, įniršis, nerimas, baimė.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3020236en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). ISSN 2029-1701, 2011, T. 6en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordStudentasen
dc.subject.keywordPareigūnasen
dc.subject.keywordKonfliktinė situacijaen
dc.subject.keywordStudentsen
dc.subject.keywordOfficersen
dc.subject.keywordConflict situationen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record