Show simple item record

dc.contributor.authorNedzinskas, Egidijus
dc.contributor.authorJanušauskas, Antanas
dc.date.accessioned2017-11-16T12:39:58Z
dc.date.available2017-11-16T12:39:58Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14857
dc.description.abstractIncreasing number of cross-border crime, there is a need to create a common organization whose goal – to unite the states to fight crime. Each country is different legal systems, different law enforcement agencies, it is extremely difficult to work without coordinating organizations, to remove these inconsistencies. A similar type of international organizations, the main goal – a strong European Union Member States in the fight against international crime. For this purpose established by the European Union law enforcement organization – Europol. Its aim is to increase the competent authorities of Member States' operational effectiveness and promote their cooperation in the fight against serious transnational organized crime and terrorism and its prevention. A study has found that only united the whole of the European Union's Europol National Units, may be more successful in the fight against serious international crime.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2011en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVisuomenės saugumo tarptautiškumo aspektaien
dc.title.alternativeThe fight against international crime elementsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDaugėjant tarptautinio pobūdžio nusikaltimams, iškilo būtinybė kurti bendras organizacijas, kurių tikslas – vienyti valstybes kovai su nusikalstamumu. Kiekvienoje valstybėje veikia skirtingos teisinės sistemos, skirtingos teisėsaugos institucijos, todėl itin sunku bendradarbiauti be koordinuojančių organizacijų, kurios pašalintų tuos neatitikimus. Panašaus pobūdžio tarptautinių organizacijų pagrindinis tikslas – per glaudų Europos Sąjungos valstybės narių bendradarbiavimą kovoti su tarptautinio pobūdžio nusikaltimais. Tam tikslui įkurta Europos Sąjungos teisėsaugos organizacija – Europolas. Jos tikslas didinti kompetentingų valstybių narių institucijų veiklos efektyvumą ir skatinti jų bendradarbiavimą kovojant su sunkiu tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu bei jų prevencijos srityje. Atliktu tyrimu nustatyta, kad tik vieningas visos Europos Sąjungas Europolo nacionalinių padalinių bendradarbiavimas, gali būti sėkmingas kelias kovoje su sunkiais tarptautinio pobūdžio nusikaltimais.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3021141en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). ISSN 2029-1701, 2011, T. 6en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordEuropolasen
dc.subject.keywordŠengeno erdvėen
dc.subject.keywordVisuomenės saugumasen
dc.subject.keywordEuropolen
dc.subject.keywordSchengen areaen
dc.subject.keywordPublic securityen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record