Show simple item record

dc.contributor.authorJanušauskas, Antanas
dc.contributor.authorNedzinskas, Egidijus
dc.date.accessioned2017-11-16T11:22:56Z
dc.date.available2017-11-16T11:22:56Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14851
dc.description.abstractLithuania still be an important link connecting the eastern Baltic states in the Middle East to Europe, so it occupies a strategically important place in various countries and political institutions and policy projection. On the 21st of December, 2007 after Lithuania became a member of Schengen area, migration mobility of inhabitants increased. In order to solve relevant problems there was analysed European Union requirements and Lithuanian Republic legal regulations that belong to the sphere when the country is a member of Schengen area. Firstly, there have been analysed the main legal standards and documents that consolidate the activities of institutions in this sphere as well as cooperation possibil ities of institutions controlling foreigners. The research project presents valuable cooperation experience of institutions dealing with foreigners‗ control. When analysing target preventive means in police foreigners control sphere, the attention is paid to Kaliningrad transit programme, that is being quite successfully developed. The main aim of this programme is to ensure streamlined people transit from Russian Federation territory to Russian Federation Kaliningrad region and back via Lithuanian Republic territory, that must comply with Schengen agreement of the 14th of June, 1985 and 1990 Convention concerning the 14th of June, 1985 Schengen implementation regulations, European Union acquis, proper European Union external border control and security, cooperation between legal institutions in Kaliningrad transit territory and the requirements for electronic data base.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2011en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŠalies viešasis saugumas: tarptautinės teisės aktų suderinamumo analizėen
dc.title.alternativeNational public safety: international legislation compatibility analysisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuva tebevertinama kaip svarbi grandis, jungianti Rytų Pabaltijį su Vidurio Rytų Europa, todėl ji užima strategiškai svarbią vietą įvairių valstybių ir politinių institucijų politikos projekcijoje. Lietuvos Respublikai 2007 m. gruodžio 21 d. tapus visateise Šengeno erdvės nare, išaugo gyventojų migracinis mobilumas. Šiame darbe analizuoti Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, sprendžiantys užsieniečių tranzito per valstybės teritoriją tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad pakankamai gerai vykdoma viena pagrindinių šioje srityje programa – Kaliningrado tranzito programa. Svarbiausias šios programos tikslas – užtikrinti supaprastintą asmenų tranzitą iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją. Veikla turi vykti taip, kad atitiktų 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, Europos Sąjungos acquis, tinkamos Europos Sąjungos išorės sienų kontrolės ir saugumo, bendradarbiavimo tarp teisėsaugos institucijų Kaliningrado tranzito teritorijoje ir elektroninių duomenų apsaugos reikalavimus. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvoje yra pakankamai gerai organizuojama ir vykdoma užsieniečių kontrolė.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3020470en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). ISSN 2029-1701, 2011, T. 6en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordŠalies viešasis saugumasen
dc.subject.keywordTarptautiniai teisės aktaien
dc.subject.keywordŠengeno erdvėen
dc.subject.keywordCountry's public securityen
dc.subject.keywordInternational lawen
dc.subject.keywordSchengen areaen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record