Show simple item record

dc.contributor.authorJakaitienė, Ramona
dc.date.accessioned2017-11-16T11:16:08Z
dc.date.available2017-11-16T11:16:08Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14850
dc.description.abstractIn this article it is discussed how medical and pharmaceutical wastes are managed, how these regulations are implemented in medical facilities, wholesale distribution of medical products, pharmacies, and how pharmaceutical wastes are collected from residents. Pharmaceutical wastes are a specific type of wastes, most of which are hazardous due to biological and chemical factors. Improper handling or unsafe removal of wastes with a small infectious or chemical features, remains probability of many negative consequences: environment (air, soil, water) pollution, blood-borne infections (hepatitis B and C, HIV), poisoning, birth defects, allergies infectious diseases and so on. In order to protect the environment, human and animal health from the potential hazards, it is important to ensure that medical wastes are managed properly.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2011en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMedicininių atliekų tvarkymo teisinio reglamentavimo problemosen
dc.title.alternativeProblems of legal regulation medical and pharmaceutical wastesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama, kaip reglamentuojamas medicininių ir farmacinių (viena iš medicininių atliekų grupė) tvarkymas ir analizuojamas šio reglamentavimo įgyvendinimas medicinos įstaigose, didmeninio vaistinių preparatų platinimo įmonėse, vaistinėse, atskleidžiama, kaip farmacinės atliekos surenkamos iš gyventojų. Medicininės atliekos – tai specifinės rūšies atliekos, kurių didžioji dalis yra pavojingos dėl biologinių ir cheminių veiksnių. Netinkamai tvarkant ar nesaugiai šalinant kad ir nedidelį infekcinėmis ar cheminėmis savybėmis pasižyminčių medicininių atliekų kiekį, lieka daugelio neigiamo pasekmių tikimybė: aplinkos (oro, dirvožemio, vandens) taršos, krauju plintančių infekcijų (B ir C hepatito, ŢIV), apsinuodijimų, apsigimimų, alergijų, infekcinių ligų ir kt. Siekiant apsaugoti aplinką, žmonių ir gyvūnų sveikatą nuo galimo pavojaus, labai svarbu užtikrinti medicininių atliekų tvarkymą.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3020446en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). ISSN 2029-1701, 2011, T. 6en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordMedicininės atliekosen
dc.subject.keywordFarmacinės atliekosen
dc.subject.keywordSveikatos priežiūros įstaigosen
dc.subject.keywordMedical wasteen
dc.subject.keywordPharmaceutical wasteen
dc.subject.keywordHealth careen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record