Show simple item record

dc.contributor.authorAmilevičius, Darius
dc.date.accessioned2017-11-15T11:51:37Z
dc.date.available2017-11-15T11:51:37Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14843
dc.description.abstractThe current Lithuanian language and semantic resources are inadequate, the basic technologies are not sufficiently developed, therefore, , the technological solutions and services of the semantic analysis of Lithuanian written language does not meet the demand, underused national and international integration opportunities, there is a threat to the preservation of the written Lithuanian language on the Internet. This situation is due to the lack of cooperation between the private and public sector, and academic researchers, which is very effective in other European Union countries. The law enforcement and public security authorities, which must proceed with analysis of large amounts of textual information or other unstructured data, are faced with the problem of efective search and analysis of information in Lithuanian language - there is no effective semantic search and text analysis tools tailored to work with Lithuanian language text and data. Developed and implemented semantic language technologies and innovations can to ensure to law enforcement and public security authorities the quality of the implementation of public security in cyberspace who would have a positive impact on the entire state. However, it is hindered by delays in state strategic framework and tools, by the absence of the concept of language technologies and tools development, by the lack of public investment in a global network of semantic technologies, by the limited cooperation between the private and public sector, and researchers.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2011en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSmurto kontrolės lietuviškame saityne sąryšis su semantinių ir kalbos technologijų plėtraen
dc.title.alternativeViolence control in Lithuanian World Wide Web relation with the development of semantic and natural language technologiesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltElektroninėje erdvėje sparčiai plinta nekontroliuojamas elektroninis smurtas. Elektroninės kontrolės objekto – informacijos – kiekis saityne irgi sparčiai didėja. Esami skaičiavimo metodai jau nesugeba jo apdoroti. Nors vis didėja informacijos dalis, perduodama vaizdu ir garsu, bet tekstas išlieka pagrindine informacijos perdavimo forma. Didelius kiekius tekstinės informacijos ar kitokių nestruktūrizuotų duomenų analizuojančios teisėsaugos bei viešojo saugumo užtikrinimo institucijos susiduria su problema, vykdydamos informacijos lietuvių kalba paiešką ir analizę – nėra veiksmingų prasminės (semantinės) teksto paieškos ir analizės priemonių, pritaikytų dirbti su lietuvių kalbos tekstais ir duomenimis. Reikalingos kokybiškai naujos, semantinės ir kalbų technologijos, kurios mokėtų analizuoti ir apibendrinti informaciją pagal jos prasmę. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Lietuvos mokslininkai jau pajėgūs sukurti ir įdiegti semantinių ir kalbos technologijų naujoves, būtinas teisėsaugos bei viešąjį saugumą užtikrinančioms institucijoms. Tačiau tai padaryti kliudo vėluojančios valstybės strateginės programos ir priemonės, bendros kalbos technologijų išteklių ir įrankių vystymo koncepcijos nebuvimas, nepakankamos valstybės investicijos į semantinio pasaulinio tinklo technologijas, ribotas bendradarbiavimas tarp privataus ir viešojo sektoriaus, bei akademinės bendruomenės.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3020329en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). ISSN 2029-1701, 2011, T. 6en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordElektroninio smurto kontrolėen
dc.subject.keywordSemantinės technologijosen
dc.subject.keywordSaugumas elektroninėje erdvėjeen
dc.subject.keywordCyber-violence controlen
dc.subject.keywordSemantic technologyen
dc.subject.keywordSecurity in cyberspaceen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection04H - Filologijaen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record