Show simple item record

dc.contributor.authorPranevičienė, Birutė
dc.contributor.authorAmilevičius, Darius
dc.date.accessioned2017-11-14T10:34:03Z
dc.date.available2017-11-14T10:34:03Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14833
dc.description.abstractEvery religious and philosophical theory of ethics tends to determine what is good, and what is evil. Among ancient peoples religious laws governed every aspect of the communitys life. Ancient legal and moral codes have a religious quality because religion and government were never separate in the ancient world. In the teaching of the utilitarian, the utility is regarded as the basis of the appropriateness and of the obligation. Thus proceed the formation of the public utility concept. The purpose of this study – to examine the impact of the ancient Near East Law, Philosophy and Religion on human rights. Human rights in the early civilizations of both the East and the West were composites of various philosophies that served a peoples social and cultural contexts. The Code of Hammurabi from about 1800 B.C. is often cited by historians for its foundational place in the Western tradition of human rights. In the Hebrew Bible ethics also can be referred to as “human rights,” but they are based on a very different foundation than the “human rights” commonly promoted today. Both the Hammurabi Code and the Hebrew Bible are utilitarian in their approach, but in the biblical writings use of both utilitarian and deontological methods are used. In a narrow sense, the Mosaic Code reflects the point of view of the radical relativism school. In a broad sense, some of the Commandments involve protecting people from other people, and in this sense a form of “human rights” is established At the very heart of biblical ethics lie the fundamental values that infuse moral conduct and principles. In the Hebrew Bible all morality was legislated. No distinction was made between law and morality, as one could find in a pluralistic society.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2011en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe impact of the ancient Near East law, philosophy and religion on human rightsen
dc.title.alternativeAntikinių Artimųjų Rytų įstatymų, filosofijos ir religijos įtaka žmogaus teisių sistemaien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKiekviena religinė ir filosofinė etikos teorija stengiasi nustatyti kas yra gera, o kas yra blogis. Visuotinai pripažįstama, kad gėriui būdinga tai, kad jo trokštama. Senovės tautų religiniai įstatymai reglamentuoja kiekvieną bendruomenės gyvenimo aspektą. Antikiniai teisės ir moralės kodeksai visada turėjo glaudų sąryšį su religija, nes nebuvo griežtos takoskyros tarp religijos ir politikos. Judaizme, Islame, ir daugelyje senovės politeistinių religijų centrinę vietą užėmė Dievo įsakymas. Bet tampa neaišku – Dievo įsakymas teisingu ir naudingu padaro veiksmą ar jo rezultatą? Utilitarizmo mokyme naudingumas laikomas deramumo ir pareigos pagrindu. Tam tikras poelgis teisingas tada, kai jo naudingumas yra ne mažesnis, negu kurio nors kito alternatyvaus poelgio. Poelgis neteisingas, kai jo naudingumas mažesnis. Naudingumas suprantamas kaip indėlis į gerais laikomų dalykų ir situacijų sąrangą. Anot J.S. Mill, žmogus – sociali būtybė, todėl jo siekius kontroliuoja visuomenė. Šitaip visuomenėje formuojasi naudingumo samprata. Naudingumas yra determinuotas visuomenės pritarimo arba nepritarimo, vadinasi, naudingumas yra socialiai determinuotas. Antikinėse Rytų ir Vakarų civilizacijose ţmogaus teisių sistemą svarstė vairios filosofinės srovės. Iš Istorikų teigimu, Hamurabio kodeksas apie (1800 m. pr m. e.) padėjo pagrindus dabartinei vakarietiškai žmogaus teisių sistemai. Nors kodekse pastebimas didelis skirtumas bajoro ir vergo atžvilgiu, tačiau šiuo teisynu buvo bandyta atsikratyti primityvaus visuomeninio tribalizmo, likusio iš primityvios visuomeninės santvarkos. Žmogaus gyvybės svarbą pripažinimo ir skelbė hebrajų Biblijos tikėjimo sistema. Tai – pirmoji ir būtina žmogaus teisių sistemos funkcionavimo sąlyga. Hebrajai tikėjo, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi, kiekvienas asmuo labai vertingas ir svarbus. Hamurabio kodeksas pasižymėjo utilitarizmo tendencija, ir tapo beveik visų šiuolaikinių teisės kodeksų pagrindu. Mozės teisynas buvo dvišalė sandora, kuri buvo skirta specialiai Izraeliui tam, kad hebrajai vieninteliai turėtų teisę į pažadėtąją žemę. Hebrajų Biblijoje nėra takoskyros tarp teisės ir moralės. Biblijos raštuose, priklausomai nuo raštų grupės ir rūšies, naudojami deontologinis ir utilitarinis metodai. Siaurąja prasme, Biblijos raštai ir Mozės teisynas atitinka radikalaus reliatyvizmo mokyklos tendencijas. Plačiąja prasme, Dešimt Dievo įsakymų, gali būti traktuojami kaip potencialus civilinės valdžios moralės pagrindas. Šių įsakymas pagrindinis tikslas – apsaugoti žmones nuo kitų žmonių, ir tokiu būdu tam tikra prasme nustato „žmogaus teisių“ standartą. Specifinė Dešimties Įsakymų forma tikslas leidžia daryti ir kitą išvadą: Įstatymai yra tik kryptis, siektinas tikslas. Jie turi būti tokie aiškūs, kad niekam nekiltų abejonių dėl laikymosi. Jei šie įstatymai ignoruojami arba pažeidinėjami, gyvenimas bendruomenės tampa neįmanomas arba nepakeliamas. Hebrajų Biblijoje moralė buvo neatsiejama nuo teisės. Joje neliko skirtumo tarp teisės ir moralės, kaip tai pastebima dabartinėje pliuralistinėje visuomenėje. Biblijos etikos dėmesio centre – fundamentalios vertybės, kad dieviško autoriteto nustatyti moralės normos ir principai.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3004492en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5). ISSN 2029-1701, 2011, T. 5en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordUtilitarianismen
dc.subject.keywordAncient Near Easten
dc.subject.keywordLawen
dc.subject.keywordUtilitarizmasen
dc.subject.keywordAntikiniai Artimieji Rytaien
dc.subject.keywordTeisėen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record