Show simple item record

dc.contributor.authorStauskienė, Egidija
dc.contributor.authorVišinskis, Vigintas
dc.date.accessioned2017-11-14T07:11:00Z
dc.date.available2017-11-14T07:11:00Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14813
dc.description.abstractNagrinėdamas vaiko teisės pažeidimų bylas, teismas turi laikytis visų procesinių taisyklių bei ypatumų vaiko atžvilgiu. Skiriant bausmę ar nuobaudą vaikui, būtina atsižvelgti į jo amžių, asmenybės ypatumus, gyvenimo bei auklėjimo sąlygas, kitas įstatymų numatytas aplinkybes. Tačiau šie ypatumai nepanaikina vaiko pareigos atsakyti už padarytus administracinės teisės pažeidimus. Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų, gerbti kitų žmonių teises. Šiame straipsnyje nagrinėjamas priverstinio administracinių baudų išieškojimo problemos, susijusios baudų su išieškojimu iš nepilnamečių teisės pažeidėjų bei administracinės baudos priverstinio vykdymo senaties terminų taikymu, taip pat aptariama raginimo įvykdyti nutarimą dėl administracinės baudos skyrimo geruoju teisinė reikšmė. Priverstinis administracinių baudų išieškojimo procesas prasideda nutarimą dėl administracinės baudos išieškojimo perdavus vykdyti antstoliui ir pastarajam priėmus jį vykdyti. Nutarimo skirti administracinę baudą turinio ir formos reikalavimai, nutarimo įsiteisėjimas ir bendroji nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo tvarka reglamentuoti ATPK. Tačiau nutarimas skirti administracinę baudą (vykdomasis dokumentas) priverstinai vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekse (toliau tekste – CPK) VI dalies taisykles. Asmenys, patraukti administracinėn atsakomybėn gali naudotis procesinėmis ir kitomis garantijomis, kurias numato ATPK, CPK, kiti įstatymai. Todėl šiame straipsnyje analizuojami praktikoje kylantys klausimai, taikant ATPK bei CPK nuostatas, sprendžiant teisinioen
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2010en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleProblems of forced execution of resolution to impose fine in the republic of Lithuaniaen
dc.title.alternativeAdministracinių baudų priverstinio išieškojimo Lietuvoje problemosen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltThis article analysis forced administrative fine‘s recovery problems, related with fine‘s recovery from minor administrative violators and administrative fine forced execution limits application; also discussed legal importance of prompt‘s to execute resolution for administrative fine‘s imposition in goodwill. Forced administrative fines recovery process begins with the transmission of administrative fine recovery resolution to bailiff and his acceptance to execute it. The requirements for administrative fine imposition resolution‘s content and form, resolutions adoption and general administrative fine imposition resolution‘s executions order are regulated by ATPK. But resolution to impose an administrative fine (executive document) is implemented by force according to the IV chapter rules of the Civil Code of the Republic of Lithuania (further in text CPK). Persons subjected to administrative responsibility can apply procedural and other guarantees fixed in ATPK, CPK and other legal acts. So this article analyses questions which arise in practice while implementing ATPK and CPK provisions in solving legal regulating gaps filling questions.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:2920735en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). ISSN 2029-1701, 2010, T. 4en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAdministrative responsibilityen
dc.subject.keywordResolutionen
dc.subject.keywordEnforcement procedureen
dc.subject.keywordAdministracinė atsakomybėen
dc.subject.keywordNutarimasen
dc.subject.keywordVykdymo procesasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record