Show simple item record

dc.contributor.authorRaižys, Dainius
dc.date.accessioned2017-11-14T06:48:46Z
dc.date.available2017-11-14T06:48:46Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14810
dc.description.abstractThe right to a fair trial has a position of pre-eminence in the Convention, both because of the importance of the right involved and the great volume of applications and jurisprudence that it has attracted. The European Court of Human Rights has stressed that the right to a fair trial holds so prominent place in democratic society that there can be no justification for interpreting Article 6 of the Convention restrictively. In this article the tendencies of application of Article 6 of the Convention in the practice of administrative courts, the analysis of influence of application of the Convention in the practice of administrative courts in the sphere of maintenance of the right to a fair trial in particular administrative cases, as well as the evaluation of combination of provisions of Convention with national provisions proceeded in administrative courts, the questions of conformity of practice of administrative courts with the jurisprudence of the European Court of Human Rights are assessed by examining the jurisprudence of the Supreme Administrative Court of Lithuania. Following the research, conclusion that the Supreme Administrative Court of Lithuania applies and interprets the provisions of the Convention in conformity with the jurisprudence of the European Court of Human Rights can be drawn. Whereas in the cases when insufficient protection of human rights embodied in the Convention is introduced in the national legislation, administrative courts apply directly provisions of the Convention.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2010en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŽmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įtaka administracinių teismų praktikai teisės į teisingą teismą konteksteen
dc.title.alternativeThe influence of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms on the jurisprudence of administrative courts in the context of the right to a fair trialen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTeisė į teisingą teismą užima ypatingą vietą Konvencijoje tiek dėl įtvirtintos teisės reikšmingumo, tiek dėl su ja susijusių kreipimųsi ir jurisprudencijos gausos. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog teisė į teisingą teismą užima tokią svarbią vietą demokratinėje visuomenėje, kad Konvencijos 6 straipsnio siaurinamasis aiškinimas negali būti pateisinamas. Straipsnyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijos analizės pagrindu tyrinėjamos Konvencijos 6 straipsnio taikymo administracinių teismų praktikoje tendencijos, analizuojama, kaip Konvencijos taikymas konkrečiose administracinėse bylose lemia administracinių teismų praktiką asmens teisės į teisingą teismą užtikrinimo srityje, analizuojama kaip administraciniai teismai derina Konvencijos ir nacionalinės teisės nuostatas, vertinama, ar ši administracinių teismų praktika atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ir taikydamas Konvencijos nuostatas, jas aiškina nenukrypstamai laikydamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos. Tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje nepakankamai užtikrinamas Konvencijoje įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, administraciniai teismai tiesiogiai taiko Konvencijos nuostatas.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:2920422en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). ISSN 2029-1701, 2010, T. 4en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordŽmogaus teisėsen
dc.subject.keywordAdministracinė justicijaen
dc.subject.keywordAdministracinis procesasen
dc.subject.keywordHuman rightsen
dc.subject.keywordAdministrative justiceen
dc.subject.keywordAdministrative proceedingsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record