Show simple item record

dc.contributor.authorMorkūnienė, Aurelija
dc.contributor.authorMuliarčikas, Algirdas
dc.date.accessioned2017-11-10T12:21:39Z
dc.date.available2017-11-10T12:21:39Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14805
dc.description.abstractThe carried massive peace violations increase general social pressure, cause distrust and fear for personal safety. The article treats of the regulated attitudes of current valid legislation which enables subjects to use special means, corporal violence The legislation empowers at least ten legal subjects to use corporal (and mental) violence in Lithuania such as special means, tactical wrestle actions, a gun, etc. However, the resort of special means in regulated papers for these subjects practice is different since here facilities are specialized (eg. in a piece of Police work legislation) and there they are expanded (the idiosyncrasy of discretion of Special investigation service officers is that these officers are enabled to possess, keep and use not only a gun but also explosives). Considering peculiar service features it is understood to be advisable to unify the regulation of prohibition to use corporal violence, special means and a gun which could enable an officer to avoid any possible problems during the period of the switch of one service to another one.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2010en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePolicijos specialiųjų priemonių panaudojimo subjektai Lietuvoje ir jų diskrecijaen
dc.title.alternativeThe subjects of resort of police special means in Lithuania and its discretionen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVykdomi masiniai viešosios tvarkos pažeidimai didina bendrą socialinę įtampą, sukelia nepasitikėjimą ir baimę dėl asmeninio saugumo. Straipsnyje analizuojamos šiuo metu galiojančių įstatymų, suteikiančių teisę subjektams naudoti specialiąsias priemones, fizinę prievartą, reglamentuojančios nuostatos. Lietuvoje naudoti fizinę (ir psichinę) prievartą – specialiąsias priemones, kovinių imtynių veiksmus, šaunamąjį ginklą, etc. – įstatymai suteikia teisę mažiausiai dešimčiai juridinių subjektų. Tačiau šių subjektų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose specialiųjų priemonių panaudojimas yra skirtingas – vienur galimybės susiaurintos (pvz. Policijos veiklos įstatyme), kitur – išplėstos (išskirtinis Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų diskrecijos bruožas – tarnybos pareigūnai turi teisę turėti, saugoti ir panaudoti ne tik tarnybinį šaunamąjį ginklą, bet ir sprogmenis bei sprogstamąsias medžiagas). Manytume, kad atsižvelgiant į specifinius bei būdingus tarnybai bruožus, būtų tikslinga suvienodinti draudimų panaudoti fizinę prievartą ir specialiąsias priemones bei šaunamąjį ginklą reglamentavimą, kuris leistų pareigūnui išvengti galimų problemų perėjimo iš vienos tarnybos į kitą laikotarpiu.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:2920031en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). ISSN 2029-1701, 2010, T. 4en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPrievartos rūšysen
dc.subject.keywordSpecialiosios priemonėsen
dc.subject.keywordDiskrecijaen
dc.subject.keywordTypes of violenceen
dc.subject.keywordSpecial meansen
dc.subject.keywordDiscretionen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record