Show simple item record

dc.contributor.authorMelnikas, Borisas
dc.date.accessioned2017-11-10T12:14:34Z
dc.date.available2017-11-10T12:14:34Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14804
dc.description.abstractProblems of international and regional security in the context of globalization and internationalization processes , as well as processes of knowledge based society creation are analyzed. Social, economic and political development, science and technology progress can be characterized by some distinguishing factors that are determined by increasingly intensive processes of globalization, internationalization and formation of a qualitatively new type of society - knowledge-based society. What characterizes the newly emerging knowledge-based society is that conditions off technological progress give rise to qualitatively new knowledge economy and a new type of management and administration culture, that spreads into all spheres of public sector, into the con temporary business sector and all other spheres of life of the modern society. Significance, importance and role of globalization, internationalization, knowledge-based society and knowledge economy formation processes determine a necessity to investigate profoundly these processes, to observe, follow and forecast their trajectories, to single-mindedly influence, manage them creating preconditions to real implementation of courageous and ambitious society goals. During the process of rapid formation of knowledge-based society in the environment of globalization and internationalization, social and economic development, processes of science and technology progress are determined by continually growing indeterminacy and various forms of risk: awareness of the mentioned factor allows to find a need to manage timely predict and reasonably estimate various dangers and threats that could, cause negative or differently comprehensible undesirable results of globalization, internationalization, knowledge-based society, knowledge economy formation. In both scientific researches and practical tasks intended for knowledge-based society and knowledge economy formation there is often lack of adequate evaluation of those factors and consequences that are used to express various effects of dangers and threats. In appropriate scientific researches and activities to some extent it is ignored quite significant and differently manifested national, international and regional security problems, resultant in globalization and internationalization processes' ambience and formative knowledge-based society and knowledge economy. Obviously, such problems are treated as relevant, therefore huge attention is paid for their understanding, analysis and solution. Noteworthy priorities in the sphere of scientific research: identification of society‘s security problems, therein – international, regional and national security problems ; assessment of regularities and factors characteristic for processes of globalization, social economic development, science and technology progress internationalization, knowledge-based society and knowledge economy creation , therein -from the point of view of security ; assessment of regularities and trajectories for creation of security framework in the European Union. Noteworthy priorities in the sphere of practical tasks: creation of legal, economic, organizational and informational preconditions in various levels of public policy and administration that initiated political and administrative decisions, especially strategic decisions, intended for the development and progress of society regarding factors of globalization, internationalization and knowledge-based society creation would be unconditionally evaluated regarding appropriate criteria of society‘s security; formation of analogous preconditions that political and ruling decisions, especially strategic decisions, regarding society‘s security on international as well as national levels would be evaluated as a complex regarding many specific factors reflecting various aspects of knowledge-based society creation; in the system of remedies for the social, economic and technological development should be foreseen special remedies for prevention of dangers that could occur for the security of society on international or national levels. The problem of society‘s security is considered of a high importance for creation of knowledge-based society and knowledge economy , therefore further scientific research and practical tasks in this sphere are in preference to others.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2010en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTarptautinis ir regioninis saugumas: globalizacija, žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimasis ir nauji iššūkiaien
dc.title.alternativeInternational and regional security : globalization, knowledge based society creation and the new challengesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNagrinėjamos tarptautinio ir regioninio saugumo problemos, pasireiškiančios globalizacijos, socialinės ekonominės raidos internacionalizavimo bei žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimosi sąlygomis. Socialinė ekonominė raida bei mokslo ir technologijų pažanga pasižymi keliomis išskirtinėmis aplinkybėmis, kurias nulemia vis intensyviau vykstantys globalizacijos ir internacionalizavimo procesai, taip pat kokybiškai naujo tipo visuomenės – taip vadinamos žiniomis grindžiamos visuomenės – formavimasis. Šiuolaikinės visuomenės raidos bei pažangos perspektyvas žymiu mastu sąlygoja būtent tos aplinkybės, kuriomis yra išreiškiama globalizacijos ir internacionalizavimo procesų įtaka bei nulemiamos žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos formavimosi galimybės. Globalizacijos, internacionalizavimo, taip pat žiniomis grindžiamos visuomenės bei žinių ekonomikos formavimosi procesų svarba ir vaidmuo nulemia būtinumą giliai ir kompleksiškai tirti šiuos procesus, pastoviai stebėti, sekti ir prognozuoti jiems būdingas trajektorijas, juos kryptingai įtakoti, valdyti ir administruoti, tuo pačiu sudarant prielaidas realiai įgyvendinti drąsiausius ir ambicingiausius visuomenės siekius. Globalizacijos ir internacionalizavimo aplinkoje spartėjant žiniomis grindžiamos visuomenės formavimuisi, socialinės ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų pažangos procesai didesniu pasižymi vis didėjančiu neapibrėžtumu bei įvairiais pavidalais pasireiškiančiomis rizikomis: pastarosios aplinkybės supratimas leidžia pagrįsti poreikius sugebėti savalaikiai numatyti ir pagrįstai vertinti įvairaus pobūdžio pavojus ir grėsmes, kurios galėtų sukelti neigiamas ar kitaip suvokiamas nepageidaujamas globalizacijos, internacionalizavimo, žiniomis grindžiamos visuomenės bei žinių ekonomikos formavimosi pasekmes. Tiek moksliniuose tyrimuose, tiek ir praktiniuose darbuose, skirtuose žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimui, dažnai stokojama adekvataus įvertinimo tų veiksnių ir aplinkybių, kuriomis yra išreiškiami įvairūs pavojų ir grėsmių poveikiai. Atitinkamų mokslinių tyrimų bei darbų praktikoje tam tikra prasme yra ignoruojamos gana reikšmingos ir įvairiai pasireiškiančios ar galinčios pasireikšti saugumo, tame tarpe – tarptautinio bei regioninio saugumo problemos, kylančios bei galinčios kilti globalizacijos ir internacionalizavimo procesų aplinkoje bei formuojantis žiniomis grindžiamai visuomenei ir žinių ekonomikai. Akivaizdu, jog tokio pobūdžio problemos yra vertintinos kaip išskirtinai aktualios, todėl jų suvokimui, nagrinėjimui bei sprendimui yra teiktinas itin didelis dėmesys.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:2919955en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). ISSN 2029-1701, 2010, T. 4en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTarptautinis ir regioninis saugumasen
dc.subject.keywordGlobalizacijaen
dc.subject.keywordŽiniomis grindžiama visuomenėen
dc.subject.keywordInternational and regional securityen
dc.subject.keywordGlobalizationen
dc.subject.keywordKnowledge based societyen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record