Show simple item record

dc.contributor.authorSakalauskaitė, Eglė
dc.date.accessioned2017-09-27T12:30:58Z
dc.date.available2017-09-27T12:30:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn9789955198659
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14710
dc.description.abstractIn the doctoral dissertation “Problems of Contracting Authoritie’ Discretion in Balancing Different Interests in Public Procurement”, the theoretical and practical problems of discretion in balancing different interests in public procurement are analysed. The purpose of discretion strongly correlates with the coordination of interests, resulting in an obligation to use discretion as a legal measure in balancing public and tenderers’ interests. The institution of discretion provides contracting authorities with legal possibilities to properly apply the principles of law and coordinate their own and the tenderers’ legitimate interests with the public interests of the society on the basis of the formed case-law while carrying out individual public procurement procedures, i.e. to acquire the necessary goods corresponding to their needs by using the minimum freedom of action. The author identifies the problems of the implementation of the contracting authorities’ right of discretion and makes proposals for their resolution in order to ensure the balance of different interests in public procurement.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePerkančiųjų organizacijų diskrecijos problemos derinant skirtingus interesus viešuosiuose pirkimuoseen
dc.title.alternativeProblems of contracting authorities’ discretion in balancing different interests in public procurementen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje „Perkančiųjų organizacijų diskrecijos problemos derinant skirtingus interesus viešuosiuose pirkimuose” analizuojamos perkančiųjų organizacijų diskrecijos panaudojimo teorinės ir praktinės problemos derinant skirtingus interesus viešuosiuose pirkimuose. Diskrecijos paskirtis stipriai koreliuoja su interesų derinimu, iš to kyla ir pareiga pasinaudoti diskrecija kaip teisine priemone derinant viešuosius ir tiekėjų interesus. Diskrecijos institutas suteikia perkančiosioms organizacijoms teisines galimybes vykdomuose viešuosiuose pirkimuose tinkamai taikyti teisės principus, suformuotos teismų praktikos pagrindu derinti savo ir tiekėjų keliamus teisėtus interesus su visuomenės viešaisiais interesais, t. y. naudojantis minimalia veiksmų laisve įsigyti reikalingų vertybių, atitinkančių jų poreikius. Autorė identifikuoja perkančiųjų organizacijų diskrecijos įgyvendinimo srityje kylančias problemas ir pateikia siūlymus dėl jų spendimo siekiant suderinti skirtingus interesus viešuosiuose pirkimuose.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:23456392en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPerkanti organizacijaen
dc.subject.keywordDiskrecijaen
dc.subject.keywordViešieji pirkimaien
dc.subject.keywordContracting authorityen
dc.subject.keywordDiscretionen
dc.subject.keywordPublic procurementen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record