Show simple item record

dc.contributor.authorBortnikas, Aleksandras
dc.date.accessioned2017-09-27T06:20:49Z
dc.date.available2017-09-27T06:20:49Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14698
dc.description.abstractThe article deals with the peculiarities of modernizing human resources management in a modern organization. In the article, the author aims to reveal the modernization process of human resources management and the identification of human resource management modernization of axes and measures. The human resources process is understood as unfolding of the procedure, whose main activities involve planning, recruitment, selection, socialization, training and improvement, performance evaluation and promotion, transfer, demotion in duties and dismissal. Human resources management modernization of axes and measures is human resources strategic management, competences magnification, the development of the electronic human resources. In today’s world striving for competitive advantage, it is necessary to follow the strategic guidelines for the management of human resources. The importance of information technology should not be forgotten because these technologies help to combine new scientific knowledge, inventiveness, practical experience, and this combination is focused on new services and products for society.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: KTUen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŽmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas šiuolaikinėje organizacijojeen
dc.title.alternativeHuman resources management modernization of contemporary organizationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjami žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo ypatumai šiuolaikinėje organizacijoje. Šio straipsnio tikslas – atskleisti žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo procesą, identifikuoti žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo kryptis ir priemones. Žmogiškųjų išteklių procesas suprantamas kaip besitęsianti procedūra, kurios pagrindinės veiklos – planavimas, verbavimas, atranka, socializacija, mokymas ir tobulinimas, veiklos vertinimas, pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Esminės žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo kryptys ir priemonės yra žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas, darbuotojų kompetencijų didinimas, elektroninio žmogiškųjų išteklių vystymas. Pabrėžtina, kad šiandieniniame pasaulyje siekiant konkurencinio pranašumo, būtina vadovautis žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo gairėmis. Negalima pamiršti ir informacinių technologijų svarbos, nes šių technologijų diegimas padeda derinti naujas mokslo žinias, išradingumą, praktinę patirtį, o tai yra orientuota į naujų paslaugų ir produktų visuomenei kūrimą.en
dc.doi10.13165/VPA-17-16-2-12en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:24037184en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2017, 16(2)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordŽmogiškieji ištekliaien
dc.subject.keywordŽmogiškųjų išteklių valdymasen
dc.subject.keywordŽmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimasen
dc.subject.keywordHumans resourcesen
dc.subject.keywordHumans resources managementen
dc.subject.keywordHuman resources management modernizationen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record