Show simple item record

dc.contributor.authorGalnaitytė, Aistė
dc.contributor.authorKriščiukaitienė, Irena
dc.date.accessioned2017-09-26T12:16:21Z
dc.date.available2017-09-26T12:16:21Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14692
dc.description.abstractSustainable development of the agricultural sector, for which the successful implementation of the policy is important, is an integral part of the quantitative assessment of the potential impact of the newly implemented agri-environmental measures on the agricultural sector. The article deals with the problem of the conflict between the coordination of private economic and public political interests to contribute to sustainable farming. The aim of the research is to identify and assess the impact of the most important agrienvironmental measures on structural, environmental, economic and social developments in the agricultural sector. A modeled scenario analysis and assessment was carried out using a mathematical programming model.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: KTUen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos žemės ūkio sektoriaus tvaraus ūkininkavimo plėtros modeliavimasen
dc.title.alternativeSimulation of sustainable farming practices development in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTvarus žemės ūkio sektoriaus vystymasis, kuriam svarbus sėkmingas politikos įgyvendinimas, neatsiejamas nuo kiekybinio galimo naujai diegiamų agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimo. Straipsnyje sprendžiama privačių ekonominių ir viešųjų politinių interesų derinimo problema, siekiant tvaraus žemės ūkio sektoriaus vystymosi. Tyrimo objektas – agrarinės aplinkosaugos priemonės. Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti svarbiausių agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį struktūriniams, aplinkosauginiams, ekonominiams ir socialiniams žemės ūkio sektoriaus pokyčiams. Modeliuojamų scenarijų analizė ir vertinimas atlikti naudojant matematinio programavimo modelį.en
dc.doi10.13165/VPA-17-16-2-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2017, 16(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTvarus ūkininkavimasen
dc.subject.keywordEkologinė ūkininkavimo praktika, tausojanti ūkininkavimo praktikaen
dc.subject.keywordMatematinis programavimasen
dc.subject.keywordSustainable farming practicesen
dc.subject.keywordOrganic farmingen
dc.subject.keywordMathematical programmingen
dc.subject.publicationtypeC4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record