Show simple item record

dc.contributor.authorMalinauskaitė-van de Castel, Inga
dc.date.accessioned2017-05-19T10:23:51Z
dc.date.available2017-05-19T10:23:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn9789955198673
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14648
dc.description.abstractThis scientific thesis examines the problematic aspects of legal regulation and application of the selected rights of the data subject – access right, correcti---5847on right and right to be forgotten – in specific environment – online social networks. In addition, the thesis explores the ways of improving protection of the rights of the data subject in online social networks. The aim of the thesis is while analysing regulation and protection of the rights of the data subject in online social networks, disclose the regulatory gaps existing in this area of law and recommend possible options of solution. The scientific research revealed that both the provisions of the existing Data Protective Directive 95/46/EC and the provisions of the Regulation which will be applied from May 2018 exhaustively and adequately regulate the rights of the data subject, however, the basic problems were identified in the application of data subject rights. The research has shown that while implementing the rights of data subjects, the online social networks fail to comply with the provisions of regulation and, therefore, protection of the rights of the data subject is ensured only partially. In the light of specific features and global nature of online social networks and in pursuance of ensuring more effective protection in online social networks, the author recommends applying not only the legal rules, but also the co–regulation method.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDuomenų subjekto teisės virtualiuose socialiniuose tinkluoseen
dc.title.alternativeRights of the data subject in online social networksen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltŠiame moksliniame darbe analizuojami pasirinktų duomenų subjekto teisių – prieigos teisės, ištaisymo teisės ir teisės būti pamirštam – teisinio reguliavimo bei įgyvendinimo probleminiai aspektai specifinėse erdvėse – virtualiuose socialiniuose tinkluose. Taip pat nagrinėjama, kaip galima būtų pagerinti duomenų subjekto teisių apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose. Disertacinio darbo tikslas – išanalizavus duomenų subjekto teisių reguliavimą ir apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose, atskleisti šioje teisės srityje egzistuojančius atitinkamo reguliavimo ir teisių apsaugos trūkumus bei pasiūlyti galimus sprendimo variantus. Mokslinio tyrimo metu nustatyta, kad tiek šiuo metu galiojančios Duomenų apsaugos Direktyvos 95/46/EB, tiek ir 2018 m. pradedamo taikyti Reglamento nuostatos išsamiai ir pakankamai reglamentuoja duomenų subjekto teises, tačiau esminė problematika nustatyta duomenų subjekto teisių įgyvendinime. Duomenų subjektams įgyvendinant savo teises virtualūs socialiniai tinklai nesilaiko teisiniame reguliavime numatytų nuostatų ir, tokiu būdu, duomenų subjekto teisių apsauga yra užtikrinama tik iš dalies. Atsižvelgiant į specifines virtualių socialinių tinklų ypatybes bei globalumą ir siekiant užtikrinti efektyvesnę apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose, disertacijos autorė šalia teisinių normų siūlo taikyti bendrojo reguliavimo metodą.en
dc.identifier.aleph-en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordAsmens duomenysen
dc.subject.keywordDuomenų subjektasen
dc.subject.keywordDuomenų valdymasen
dc.subject.keywordPriežiūros institucijaen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record