Show simple item record

dc.contributor.authorPoškienė, Eglė
dc.contributor.authorNorvilė, Natalija
dc.date.accessioned2017-03-08T07:55:17Z
dc.date.available2017-03-08T07:55:17Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4222/4209
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14626
dc.description.abstractTransparency of civil servants’ selection system is an important factor contributing to the formation of a modern civil service and improvement of management quality. However transparency is still limited in the application in the practice of employee selection due to the emerging challenges to combine transparency with efficiency. This research seeks to answer the questions how transparency is installed into the selection system of Lithuanian civil servants, how it is perceived by applicants, and which practices and how contribute to the transparency of Lithuanian civil servants’ selection process. In June 2013 a new model of civil servants’ selection was introduced in the Republic of Lithuania and that was a significant change seeking to modernize the civil service, to make it more attractive and more transparent to the public. From 1 June 2013 new amendments of the Civil Service Act established partly centralized civil servants’ selection, composed of two stages: the first stage - the general skills (hereinafter - GS) and, applied to managerial positions, leadership skills (further - LS) assessment, organized by Civil Service Department (hereinafter - the CSD), the second stage - the interview in an institution (during the interview an applicant can also be asked to perform a practical task). Thus two years after the partially centralized civil servants selection model was introduced, the evaluation of the new civil servants selection system transparency has been performed. The separate steps of the selection process and the selection process as a whole was analyzed. The purpose of this analysis was to assess the transparency of civil servants’ selection system established from 1 June 2013, to and to make suggestions on improvements to it. During the analysis process these data collection and analysis methods were used: 45 semi-structured interviews with applicants, HR specialists of civil service institutions and employees of CSD; expert evaluation; the analysis of documentation, the analysis of scientific literature. Results. After the introduction of changes some important aspects of centralization successfully contribute to the transparency of the selection process, such as the coordination of specific requirements for candidates between CSD and institutions, a standardized tender notice form, centralized and compulsory publishing of all notices, applicants’ registration and administration throughout the selection process in the electronic space. New selection system has also increased objectivity of foreign language knowledge testing procedure, and added GS and LS assessment which are professionally administered. Transparency of the selection process in civil service institutions still remains a challenge: a threat for objectivity and transparency exists due to interviews and practical tasks being organized and evaluated in institutions, an applicant eligibility assessment scale in points allows contest committee members to manipulate the points awarded.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemos skaidrumo analizėen
dc.title.alternativeThe analysis of transparency of civil servants’ selection model in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltValstybės tarnautojų atrankos procesas ir priemonės turėtų būti skaidrūs. Tačiau skaidrumas yra sunkiai įdiegiamas, dar ribotai taikomas atrankų praktikoje dėl iškylančių iššūkių, norint suderinti efektyvumą ir skaidrumą. Šis tyrimas bando atsakyti į klausimus, kaip skaidrumas pritaikytas Lietuvos valstybės tarnautojų atrankoje ir kaip jį suvokia pretendentai, kokios praktikos ir kaip prisideda prie Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos proceso skaidrumo. Todėl praėjus dvejiems metams po Lietuvoje įdiegto iš dalies centralizuoto valstybės tarnautojų atrankos modelio buvo atlikta valstybės tarnautojų atrankos sistemos skaidrumo analizė. Buvo analizuojami ir vertinami atskiri atrankos proceso etapai bei visas atrankos procesas kaip visuma. Straipsnio tikslas – išanalizuoti nuo 2013 m. birželio 1 d. vykdomos iš dalies centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistemos skaidrumą. Atliekant analizę buvo kompleksiškai naudojami šie duomenų surinkimo ir analizės metodai: pusiau struktūruotas interviu su pretendentais, įstaigų personalo specialistais bei Valstybės Tarnybos Departamento (VTD) darbuotojais (iš viso atlikti 45 interviu); ekspertinis vertinimas; VTD pateiktų bei viešai prieinamų dokumentų, mokslinės literatūros analizė. Rezultatai: atrankos procesas 2013 m., įdiegus pakeitimus, tapo skaidresnis dėl atrankos proceso centralizavimo, t. y. nustatyto specialiųjų reikalavimų pretendentams suderinimo tarp įstaigos ir VTD, standartizuotos skelbimo apie konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką (toliau – PVTA) formos ir centralizuoto privalomo visų skelbimų viešinimo, pretendentų registravimosi ir viso atrankos proceso administravimo elektroninėje erdvėje, vienodo atrankos proceso nustatymo karjeros valstybės tarnautojams ir PVTA. Taip pat atrankos proceso skaidrumą didina objektyvesnis užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymas, profesionaliai centralizuotai administruojami BG ir VG. Vis dar iššūkiu išlieka atrankos proceso skaidrumo užtikrinimas valstybės tarnautojus atrenkančiose įstaigose decentralizuotame atrankos etape: pokalbio vedimo ir praktinių užduočių sudarymo funkciją pavedant atlikti konkursą organizuojančiai įstaigai, išlieka grėsmė dėl konkurso rezultatų objektyvumo ir skaidrumo; komisijos narių pretendento tinkamumo vertinimas balais nuo 0 iki 10 leidžia manipuliuoti skiriamais balais.en
dc.doi10.13165/VPA-16-15-4-10en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000021244en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2016, t. 15, Nr. 4en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordPersonalo atrankaen
dc.subject.keywordValstybės tarnybaen
dc.subject.keywordSkaidrumasen
dc.subject.keywordViešasis administravimasen
dc.subject.keywordAtvejo analizėen
dc.subject.publicationtypeS1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record