Show simple item record

dc.contributor.authorBrdulak, Jakub
dc.date.accessioned2017-03-07T09:18:15Z
dc.date.available2017-03-07T09:18:15Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4348/4201
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14620
dc.description.abstractKnowledge management is a concept that developed rapidly about 10 years ago. The literature on the subject emphasises the important role that organisational culture plays in it. Culture and knowledge management are strongly connected, as demonstrated by the literature studies in this article. The purpose of the article is to present organisational culture research using the example of Polish courts, and it details the results of the first area of research: employee satisfaction levels. A benchmarking method was used for the study. More than 1,250 questionnaires were received from 28 units. This allowed the author to favourably assess the research tool used because it enabled interesting conclusions to be drawn about the entities researched, with respondents deciding to take action leading to changes in their organisational culture. It was thus possible to use quantitative research to transition to qualitative research. The top management of courts in certain regions appointed court employees responsible for implementing solutions to improve organisational culture in a given court. Another effect of this research is mutual learning: the courts that participated in the study and achieved results that were significantly below average are trying to start discussions with courts that achieved results that were well above average. The research presented in this article thus seems to be an interesting tool for influencing organisational culture.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOrganizational culture and knowledge management in the Polish judiciaryen
dc.title.alternativeOrganizacinė kultūra ir žinių vadyba Lenkijos teismų sistemojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŽinių vadyba kaip koncepcija intensyviai vystytis pradėjo maždaug prieš 10 metų. Žinių vadybos literatūroje ypač akcentuojamas organizacinės kultūros vaidmuo. Reikšmingą organizacinės kultūros ir žinių vadybos tarpusavio ryšį patvirtina tiek literatūra, tiek šis tyrimas, pateikiamas straipsnyje. Straipsnio tikslas – pristatyti organizacinės kultūros tyrimus remiantis Lenkijos teismų pavyzdžiu. Pirmojoje straipsnio dalyje pristatomi tyrimo rezultatai, susiję su darbuotojų pasitenkinimo lygiu. Tyrimui atlikti buvo naudojamas sugretinimo metodas. Sulaukta daugiau nei 1250 apklausos anketų iš 28 skyrių, o tai autoriui suteikė galimybę palankiai įvertinti panaudotas tyrimo priemones, nes jos leido padaryti vertingas išvadas, į kurias atsižvelgdami respondentai nusprendė imtis veiksmų siekdami įgyvendinti organizacinės kultūros pokyčius. Tokiu būdu tapo įmanoma pereiti nuo kiekybinių prie kokybinių tyrimų. Aukščiausio lygio vadovai tam tikruose regionuose išrinko darbuotojus, atsakingus už teismų organizacinės kultūros tobulinimo sprendimų įgyvendinimą. Kitas šio tyrimo efektas yra abipusis mokymasis: tyrime dalyvavę teismai, kurių rezultatai buvo žemesni nei vidutinio lygio, mėgina pradėti diskusijas su tais teismais, kurių rezultatai buvo aukščiau vidutinio lygmens. Vadinasi, šiame straipsnyje pristatomas tyrimas galėtų būti reikšminga priemone siekiant paveikti organizacinę kultūrą.en
dc.doi10.13165/VPA-16-15-4-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2016, t. 15, Nr. 4en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordŽinių vadybaen
dc.subject.keywordOrganizacinė kultūraen
dc.subject.keywordSugretinimo metodasen
dc.subject.keywordKnowledge managementen
dc.subject.keywordOrganisational cultureen
dc.subject.keywordBenchmarkingen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record