Show simple item record

dc.contributor.authorVitkauskas, Kęstutis
dc.date.accessioned2017-02-03T11:23:22Z
dc.date.available2017-02-03T11:23:22Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4322/4043
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14609
dc.description.abstractArticle seeks to reveal efficiency of both - legal reglamentation of construction process and activity of institutions carrying inspection of construction, dealing with elimination aspects of arbitrary constructions effects. Research reveals scale of arbitrary construction in Lithuania; discusses the question of legalization of unauthorized construction legitimacy. The article claims that the number of arbitrary construction can be determined by the subjective approach on legal requirements of individuals implementing construction, and ineffective legal regulation of construction process as well as irresponsible performance of institutions controlling constructions. According to research data, even though there has been a decline in the number of arbitrary constructions since 2010, when amandments to the law on construction were adoptted, however the number of resident's complaints on constructions implementation and supervision remains the same, the article concludes that in some cases legal regulation of construction process limits possibilities to defend public and private concerns, thus violating constitutional principles of justice and proportionality.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSavavališkų statybų padarinių šalinimo aspektaien
dc.title.alternativeElimination aspects of arbitrary constructions effectsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje siekiama atskleisti statybos proceso teisinio reglamentavimo ir statybos valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų veiklos efektyvumą sprendžiant savavališkų statybų padarinių šalinimo klausimą. Atliekant tyrimą nagrinėjamas savavališkos statybos įteisinimo legitimumo klausimas, galimybė teisinio reguliavimo priemonėmis užtikrinti visuomenės teisėtų interesų gynimą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros modelio efektyvumas. Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad savavališkų statybų skaičių gali lemti ir statybas vykdančių asmenų subjektyvus požiūris į teisės reikalavimus statyboms, ir neefektyvus statybos proceso teisinis reguliavimas bei neatsakingas kontroliuojančių statybas institucijų darbas. Remiantis tyrimų duomenimis (nors 2010 m. priėmus Statybos įstatymo pataisas savavališkų statybų mažėja, tačiau gyventojų skundų dėl statybų vykdymo ir jų priežiūros skaičius nesikeičia), straipsnyje daroma išvada, kad teisiškai reguliuojant statybos procesą ir taikant teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros modelį, kai kuriais atvejais ribojamos viešųjų ir privačiųjų interesų gynimo galimybės ir taip pažeidžiami konstituciniai proporcingumo ir teisingumo principai.en
dc.doi10.5755/j01.ppaa.15.1.14695en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2016, t. 15, Nr .1en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSavavališkos statybosen
dc.subject.keywordKonstituciniai principaien
dc.subject.keywordTeisinis reguliavimasen
dc.subject.keywordArbitrary constructionsen
dc.subject.keywordConstitutional principlesen
dc.subject.keywordThe legal regulationen
dc.subject.publicationtypeS1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record