Show simple item record

dc.contributor.authorLajtkepová, Eva
dc.date.accessioned2016-12-22T06:54:50Z
dc.date.available2016-12-22T06:54:50Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4249/4108
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14557
dc.description.abstractThe purpose of this article is to summarise data on long-term liabilities in municipalities with extended powers in the South Moravian Region and to determine whether these long-term liabilities correspond to the number of subsidized organizations and the rate of transfers to the income in the budget of the municipality. It is assumed that long-term liabilities per capita will be higher in municipalities with a larger number f subsidized organisations and that they will be higher in the case of municipalities with a higher rate of transfers to their budget income (i.e. in the case of municipalities that are less financially self-sufficient). Data provided by the Ministry of Finance of the Czech Republic was used which was processed via statistical methods (descriptive statistics, correlation analysis and cluster analysis). Subject to the calculation of correlation coefficients, only the transfer ratio was usable for the cluster analysis because the value of the correlation coefficient between the long-term liabilities per capita and the number of subsidised organisations showed insignificant dependency. Therefore, we were unable to prove our assumption number one, that long-term liabilities if expressed on a per capita basis would be higher in the case of municipalities which operate a higher number of subsidized organisations. However, the outcomes of the cluster analysis did not confirm the second assumption. All we could declare was that extreme values appeared to have grouped up: municipalities with the highest (or lowest, as the case might have been) values of the long-term liabilities per capita showed the highest (or lowest, as the case might have been) transfer ratio.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleRelation between long-term liabilities and selected indicators in the case of municipalities with extended powers in the South Moravian Regionen
dc.title.alternativeIlgalaikių įsipareigojimų ir atrinktų subjektų santykis savivaldybėse su išplėstais įgaliojimais Pietų Moravijos regioneen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio straipsnio tikslas yra apibendrinti duomenis apie ilgalaikius įsipareigojimus savivaldybėse su išplėstais įgaliojimais Pietų Moravijos regione ir patikrinti ar šie ilgalaikiai įsipareigojimai yra susiję su steigiamų subsidijuojamų organizacijų kiekiu ir transferų dalimi savivaldybių biudžeto pajamose. Tikėtina, kad ilgalaikių įsipareigojimų kiekis vienam gyventojui bus didesnis tose savivaldybėse, kuriose yra įsteigta daugiau subsidijuojamų organizacijų ir taip pat bus didesnis savivaldybėse su didesne transferų dalimi savivaldybių biudžeto pajamose (t. y. savivaldybėse, kurios finansiškai nėra savarankiškos). Buvo panaudoti ČR Finansų ministerijos duomenys parengti pagal statistikos metodus (aprašomoji statistika, koreliacinė ir klasterinė analizė). Apskaičiavus koreliacijos koeficientus į grupių analizę galima būtų įtraukti tik transferų dalį: koreliacinio koeficiento vertė parodė labai silpną priklausomybę tarp ilgalaikių įsipareigojimų/gyventojui ir subsidijuojamų organizacijų kiekio. Dėl šios priežasties negalėjo būti patvirtinta mūsų pirmoji prielaida, kad ilgalaikiai įsipareigojimai vienam gyventojui bus didesni savivaldybėse, kuriose yra įsteigtas didesnis kiekis subsidijuojamų organizacijų. Klasterinės analizės rezultatai nepatvirtino nei antrosios prielaidos, galėjome padaryti tik išvadą, kad visada susisiejo ekstremalios vertės: savivaldybėse su aukščiausiomis (arba su žemiausiomis) ilgalaikių įsipareigojimų vertėmis/gyventojui mes užregistravome aukščiausią (arba žemiausią) transferų dalį.en
dc.doi10.13165/VPA-16-15-2-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2016, t. 15, Nr. 2en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordBiudžetasen
dc.subject.keywordSavivaldybėen
dc.subject.keywordKlasterinė analizėen
dc.subject.keywordBudgeten
dc.subject.keywordMunicipalityen
dc.subject.keywordCluster analysisen
dc.subject.publicationtypeS1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record