Show simple item record

dc.contributor.authorReinholde, Iveta
dc.contributor.authorKoht, Harald Sverdrup
dc.date.accessioned2016-12-21T07:42:03Z
dc.date.available2016-12-21T07:42:03Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4256/4105
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14554
dc.description.abstractThis article discusses the development of regional policies in two countries, Latvia and Norway. The aim is to present how these policies have evolved and can be understood with the application of complexity theory as a common theoretical framework for analysis. Even though Latvia and Norway have quite different experiences in regional development policy, both have tried to react to modern challenges of globalization and demographic changes by using general theories and concepts of economic and social development. Differences and similarities between the two countries are high-lighted by a review of studies from Latvia and Norway that describes the variety of policies that can be applied for regional development. Regional policy in both countries has coalesced around support for local initiative and entrepreneurship.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFrom central control to local initiative: regional development in Latvia and Norwayen
dc.title.alternativeNuo centrinės kontrolės link vietinės iniciatyvos: regionų vystymas Latvijoje ir Norvegijojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje analizuojamos dviejų šalių, Latvijos ir Norvegijos regioninių politikų vystymas. Tikslas – pristatyti šių politikų raidą ir supratimą kompleksiškumo teorijos, kaip analizės teorinio pagrindo, kontekste. Nors Latvija ir Norvegija turi gana skirtingą regioninės politikos vystymo patirtį, tačiau šioms valstybėms tenka reaguoti į šiuolaikinius globalizacijos iššūkius ir demografinius pokyčius, naudojant bendras teorijas bei ekonominio ir socialinio vystymo gaires. Dviejų šalių skirtumai ir panašumai yra išskiriami atlikus Latvijos ir Norvegijos analizę, kurioje apibūdinama politikos, taikomos regioniniam vystymui, įvairovė. Regioninė politika šiose šalyse vystoma remiantis vietinio iniciatyvumo ir verslumo skatinimu.en
dc.doi10.13165/VPA-16-15-2-08en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2016, t. 15, Nr. 2en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordViešosios paslaugosen
dc.subject.keywordRegioninis vystymasen
dc.subject.keywordLatvijaen
dc.subject.keywordNorvegijaen
dc.subject.keywordPolitikos įrankiaien
dc.subject.keywordVietos partnerystėen
dc.subject.keywordPublic servicesen
dc.subject.keywordRegional developmenten
dc.subject.keywordLatviaen
dc.subject.keywordNorwayen
dc.subject.keywordPolicy toolsen
dc.subject.keywordLocal partnershipen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record