Show simple item record

dc.contributor.authorIvanauskienė, Evelina
dc.date.accessioned2016-12-12T09:05:17Z
dc.date.available2016-12-12T09:05:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn9789955198239
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14534
dc.description.abstractThe concurrence between the grounds of tortious and contractual liability, i.e. situations when the same factual circumstances may be qualified either as a breach of contract or tort, is analysed in this doctoral dissertation. The purpose of the research is to justify the possibility of the overlapping between breach of contract and tort and to offer the solution of the concurrence situation in national civil law. The doctoral dissertation provides the concept of the concurrence between the grounds of tortious and contractual liability, a thorough analysis of its origins is provided, i.e. validity and sufficiency of criteria of division between traditional contractual obligations and general duty of care are assessed, the overlapping of these obligations is determined, as well as causes for such overlapping. The doctoral dissertation also identifies the differences of tortious and contractual liability. It is analysed if the dualism of civil liability is justified by mutual exclusivity ratio. The validity assessment criteria are identified on the basis of research results. The doctoral dissertation presents the solutions of the concurrence suggested by the legal doctrine and applied in foreign countries, identifies their advantages, drawbacks, the reasons for the choice. These reasons are an important ground for systematic, linguistic analysis of the Civil Code and the Code of Civil procedure of Lithuania and enable to identify which solution could be applicable in national civil law.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDeliktinės ir sutartinės civilinės atsakomybės pagrindų konkurencijaen
dc.title.alternativeConcurrence between the grounds of tortious and contractual civil liabilityen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltDisertacijoje tirta deliktinės ir sutartinės civilinės atsakomybės pagrindų konkurencija, t.y. tokios situacijos, kuomet tos pačios faktinės aplinkybės gali būti kvalifikuojamos tiek sutarties pažeidimu, tiek deliktu. Tyrimo tikslas – pagrįsti sutarties pažeidimo ir delikto sutapimo galimumą ir pasiūlyti deliktinės ir sutartinės atsakomybės pagrindų konkurencijos sprendimo būdą nacionalinėje civilinėje teisėje. Disertacijoje pagrindžiama deliktinės ir sutartinės atsakomybės pagrindų konkurencijos sąvoka, pateikiama išsami jos prigimties analizė, t.y. vertinamas tradicinių sutartinės ir bendrojo pobūdžio rūpestingumo pareigos atribojimų kriterijų pagrįstumas ir pakankamumas, nustatoma šių pareigų sutapimo sritis, taip pat tokio sutapimo priežastys. Išskiriami deliktinės ir sutartinės atsakomybės skirtumai. Tyrimo rezultatų pagrindu nustatomi konkurencijos sprendimo būdo pagrįstumo vertinimo kriterijai. Disertacijoje pristatomi teisės doktrinoje siūlomi ir užsienio valstybėse taikomi sprendimo būdai, išskiriami jų privalumai, trūkumai, taip pat pasirinkimo priežastys, kurios yra reikšmingos LR CK sisteminės ir lingvistinės, taip pat procesinės teisės normų analizės pagrindu nustatant, kuris konkurencijos sprendimo būdas taikytinas nacionalinėje civilinėje teisėje.en
dc.identifier.aleph63739en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordCivilinė atsakomybėen
dc.subject.keywordCivilinės teisės pažeidimaien
dc.subject.keywordŽala (teisė)en
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record