Show simple item record

dc.contributor.authorPenkauskienė, Daiva
dc.date.accessioned2016-11-30T13:32:45Z
dc.date.available2016-11-30T13:32:45Z
dc.identifier.isbn9789955198246
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14532
dc.description.abstractThe dissertation research is devoted for the search of an answer what does it means to rethink learning. The search takes place in a personally lived and experienced learning reality by employing theoretical and practical principles of a phenomenology, namely, the reflective lifeworld research approach. Phenomenological concept of learning is characterized as existential, authentic, and humanistic, context based phenomena. Findings of the research prove that rethinking of learning is experienced in the concrete academic context and under an important contextual factor, named a provocation. To rethink learning means to discover inner powers, the path to understanding, the academic community, the path to a professional identity, and the meaning of learning. The research findings actualize phenomenological concept of learning to think. They reveal that students learn to think when refuse habitual modes of thinking and open for new ideas. The research proves that new thinking has to be awaked and encouraged by purposeful pedagogical provocations. The research actualizes perception of learning as the process of personal growth and formation, which happens in a concrete subjective experience. The research participants find learning as unique experience that does not fit into uniformed definitions, standard assessment modes. Such approach echoes phenomenological concept of objective reality – learning is not what is thought by others, but what is lived through personally in daily practise, learning is authentic and context based phenomena.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016.en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleIšprovokuotas mokymosi permąstymo patyrimas universitetinių bakalauro studijų metuen
dc.title.alternativeThe experience of the provoked rethinking of learning during baccalaureate studies at universityen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltDisertaciniame darbe keliamas klausimas, ką reiškia permąstyti mokymąsi. Atsakymo į šį klausimą ieškoma asmeniškai išgyventoje realybėje ir subjektyvioje pajautoje, remiantis teorinėmis fenomenoligijos nuostatomis ir reflektyvaus fenomenologinio tyrimo prieiga. Pasirinktas fenomenologinis požiūris į mokymąsi atkreipia dėmesį į humanistinę ir egzistencinę mokymosi prigimtį, jo kontekstualumą ir autentiškumą. Tyrimo radiniai liudija, kad mokymosi permąstymas išgyvenamas konkrečių įvykių, situacijų ir akimirkų metu, patiriant išorinę provokaciją, kuri suprantama ir priimama kaip iššūkis keisti nusistovėjusias sampratas, požiūrius, nuostatas ir elgsenos modelius. Permąstyti mokymąsi besimokantiesiems reiškia netikėtai atrasti vidines galias, kelią į supratimą, akademinę bendrystę, kelią į profesinį tapatumą ir mokymosi prasmę. Tyrimo radiniai aktualizuoja fenomenologinę mokymosi mąstyti sampratą, atskleisdami, kad esmingai mąstyti išmokstama atsisakius įprasto mąstymo ir leidus rastis naujoms, dar nepatirtoms mintims. Tyrimas patvirtina, kad naujam mąstymui rastis reikia padėti – jį provokuoti, žadinti tikslingomis pedagoginėmis priemonėmis. Tyrimo radiniai taip pat aktualizuoja subjektyvią mokymosi sampratą, kuri randasi konkrečiame patyrime. Tyrimo dalyviai mokymąsi suvokia kaip unikalų patyrimą, netelpantį į unifikuotus apibrėžimus, standartinius vertinimo matus, nes mokymasis kiekvieno patiriamas ir išgyvenamas savitai. Tokia nuostata atliepia fenomenologinę objektyvios tikrovės sampratą – mokymasis yra ne tai, kas kitų yra apibrėžta ir laikoma tikrove, o tai, kas asmeniškai patiriama mokymosi kasdienybėje, kuri yra autentiška ir kontekstuali.en
dc.identifier.aleph63737en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordMokymasisen
dc.subject.keywordNaujas mąstymasen
dc.subject.keywordAukštasis mokslasen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record