Show simple item record

dc.contributor.authorSinkevičius, Vytautas
dc.date.accessioned2016-09-28T10:45:10Z
dc.date.available2016-09-28T10:45:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4281/4013
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14488
dc.description.abstractThe procedural and substantive limitations on the alteration of the Constitution are consolidated in it. Substantive limitations on the alteration of the Constitution means that the Constitution gives rise to certain requirementsfor the content of amendments to the Constitution. It is not allowed to make any such amendments to the Constitution which would negate the fundamental values consolidated in the Constitution, upon which the life of society and the state, as well as the Constitution itself, are based: the independence of the state, democracy, the republic, the innate nature of human rights and freedoms, the rule of law, justice, etc.; in addition, as long as the Constitutional Act “On Membership of the Republic of Lithuania in the European Union” has not been amended by referendum, no such amendments to the Constitution are allowed by which the obligations of the Republic of Lithuania regarding its membership in the European Union would be negated. In addition, also such amendments to the Constitution may not be made, which would deny other international obligations of the Republic o f Lithuania, unless such international obligations are denounced according to the norms o f international law. By means of amendments to the Constitution, it is not allowed to create a conflict either between provisions of the Constitution or among the values consolidated in such provisions.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKonstitucijos keitimo apribojimai?en
dc.title.alternativeLimitations on the alteration of the constitution?en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKonstitucijoje įtvirtinti procesiniai ir materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai. Materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai reiškia, kad iš Konstitucijos kyla tam tikri reikalavimai Konstitucijos pataisų turiniui. Negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigtos Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės konstitucinės vertybės, kuriomis grindžiamas visuomenės ir valstybės gyvenimas bei pati Konstitucija: valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, žmogaus teisių ir laisvių prigimtinis pobūdis, teisės viršenybė, teisingumas ir kt. Taip pat negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai, kol referendumu nėra pakeistas konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Negali būti daromos ir tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti kiti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai, jeigu tą tarptautinių įsipareigojimų neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. Konstitucijos pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių.en
dc.doi10.13165/JUR-15-22-2-02
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000020203en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2015, Nr. 22(2)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKonstitucijaen
dc.subject.keywordKonstitucijos pataisosen
dc.subject.keywordProcesiniai ir materialieji reikalavimai Konstitucijos pataisų turiniuien
dc.subject.keywordConstitutionen
dc.subject.keywordAmendaments to the Constituionen
dc.subject.keywordProcedural and substantive requirements for amendaments to the Constitutionen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record