Show simple item record

dc.contributor.authorGrinevičiūtė, Kristina
dc.date.accessioned2016-09-22T07:35:38Z
dc.date.available2016-09-22T07:35:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-9955-19-809-3
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14485
dc.description.abstractThe purpose of this research was to evaluate the criminal liability of parents and other representatives of a child for child maltreatment as a criminal act established in Article 163 of the Criminal Code of Republic of Lithuania. The aim of the research is to analyse in a complex and critical way the constituent element of the crime (CC Article 163), evaluate its application in court practice, also identify problems of their criminal legal assessment and practical application of legal norms, make suggestions towards their elimination. In the research, it was focused on the origins of this kind of crime in the legislation of Lithuania and its possible relation in the international criminal laws. The dissertation discussed the content of the main value protected by the criminal law. In the research, a particularly serious social-legal problem–the imposition of corporal punishments to children–was analysed. Problematic aspects of the subject’s determination were investigated emphasising who could be considered a legal representative of a child. The topics covering the guilt of a crime were discussed. In the research author also discussed criteria of distinction between similar nature criminal and administrative liability of abuse of the rights or responsibilities of parents, a guardian, custodian or other legal representatives of a child, the legal criminal consequences for crimes were evaluated.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTėvų ar kitų vaiko atstovų baudžiamoji atsakomybė už žiaurų elgesį su vaikuen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltŠiuo tyrimu įvertinta tėvų ar kitų vaiko atstovų baudžiamoji atsakomybė už žiaurų elgesį su vaiku, įtvirtinta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 163 straipsnyje. Mokslinio tyrimo tikslas – kompleksiškai ir kritiškai išanalizuoti BK 163 straipsnyje įtvirtintą nusikaltimo sudėtį, įvertinti jos taikymą teismų praktikoje, taip pat identifikuoti esamus teisinio reguliavimo ir praktinio teisės normų taikymo trūkumus, pasiūlyti jų šalinimo būdus. Darbe ieškota tokio pobūdžio nusikaltimo ištakų Lietuvos teisėje bei galimo jo ryšio užsienio valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose. Disertacijoje aptartas baudžiamojo įstatymo saugomo gėrio turinys. Darbe tiriama ypač opi socialinė ir teisinė problema – fizinių bausmių taikymas vaikams. Tyrinėti subjekto nustatymo probleminiai aspektai, ypač akcentuojant, kas gali būti laikoma kitu teisėtu vaiko atstovu. Aptariama asmens kaltės nustatymo problematika. Tyrime taip pat aptarti piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis nusikaltimo atskyrimo nuo panašaus pobūdžio administracinės teisės pažeidimų takoskyros kriterijai, įvertinti baudžiamieji teisiniai padariniai už nusikaltimo padarymą.en
dc.subject.keywordChild abuseen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record