Show simple item record

dc.contributor.authorZiukov, Serhii
dc.date.accessioned2016-05-11T12:13:37Z
dc.date.available2016-05-11T12:13:37Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/4130/3885
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14478
dc.description.abstractInventories are raw materials, work-in-process goods and completely finished goods that are considered to be the portion of business’s assets that are ready or will be ready for sale. Formulating a suitable inventory model is one of the major concerns for an industry. The earliest scientific inventory management researches date back to the second decade of the past century, but the interest in this scientific area is still great. Again considering the reliability of any process is an important feature in the research activities. Values of some factors are very hard to define or almost unreal. In such cases, fuzzy models of inventory management take an important place. This paper analyzes possible parameters of existing models of inventory control. An attempt is made to provide an up-to-date review of existing literature, concentrating on descriptions of the characteristics and types of inventory control models that have been developed.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleA literature review on models of inventory management under uncertaintyen
dc.title.alternativeLiteratūros apie atsargų valdymo modelių neapibrėžtumą apžvalgaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAtsargos – žaliavos, nebaigtos gamybos prekės ir visiškai gatavos prekės, kurios yra laikomos verslo turto dalimi, kuri jau yra ar bus parengta parduoti. Tinkamo atsargų modelio formavimas yra vienas iš pagrindinių pramonės interesų. Atsargų valdymo moksliniai tyrimai pradėti praėjusio šimtmečio antrą dešimtmetį, tačiau interesas šioje mokslinėje srityje yra vis dar didelis. Atsižvelgti į bet kokių procesų patikimumą yra svarbi mokslinių tyrimų ypatybė. Kai kurių veiksnių reikšmes labai sunku ar beveik neįmanoma apibrėžti. Tokiais atvejais neraiškieji atsargų valdymo modeliai užima svarbią vietą. Šiame straipsnyje analizuojami galimi esamų atsargų modelių valdymo parametrai. Bandoma pateikti naujausios esamos literatūros apžvalgą, sutelkiant dėmesį į atsargų valdymo modelių požymių ir tipų, kurie buvo išplėtoti, aprašymus.en
dc.doi10.13165/VSE-15-5-1-03en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika, 2015, Nr. 5(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordNeraiškieji rinkiniaien
dc.subject.keywordAtsargų valdymasen
dc.subject.keywordNeapibrėžtumo modeliaien
dc.subject.keywordEOQen
dc.subject.keywordEPQen
dc.subject.keywordFuzzy setsen
dc.subject.keywordInventory managementen
dc.subject.keywordModels under uncertaintyen
dc.subject.keywordEOQen
dc.subject.keywordEPQen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record