Show simple item record

dc.contributor.authorAleknavičius, Audrius
dc.contributor.authorAleknavičius, Marius
dc.date.accessioned2016-04-19T12:17:19Z
dc.date.available2016-04-19T12:17:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4155/3983
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14436
dc.description.abstractThe area of private land is gradually increasing due to the land reform restituting land and privatizing state land. Such land is transferred to the other persons using sale, gift and other transactions. The aim of the research is to analyze process of private land transaction process in all Lithuania municipalities during 2003–2014. Market indicators of private agricultural land, as well garden plots and household plots were analyzed in the article. Four periods were distinguished in which private land transactions had different intensity. The first piriod is until joining European Union, another is intensive transactions period, then global economical crisis period and increase of land transaction period. It was determined, that influence of land market intensity on the state level has economical and demographical effects. This leads to the suggestion to regulate land market in problematic areas.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŽemės rinkos intensyvumo analizė Lietuvos savivaldybių teritorijoseen
dc.title.alternativeAnalysis of land market intensity in municipalities of Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŽemės reformos metu, atkuriant nuosavybės teisę į žemę bei perkant valstybinę žemę, privačios žemės plotas pamažu didėja. Ši žemė perleidžiama kitiems asmenims pagal pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir kitus žemės sandorius. Tyrimų tikslas – išanalizuoti privačios žemės sklypų perleidimo procesą visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2003–2014 m. laikotarpiu. Šiame straipsnyje išnagrinėti privačios žemės ūkio paskirties žemės, taip pat sodų sklypų ir namų valdų žemės sklypų rinkos rodikliai. Išskirti keturi laikotarpiai, kuriuose privačios žemės perleidimai vyko skirtingais tempais. Tai laikotarpis iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, intensyvaus žemės įsigijimo laikotarpis, globalinės ekonominės krizės poveikio laikotarpis ir žemės rinkos aktyvėjimo laikotarpis. Nustatyta, kad žemės rinkos intensyvumo pokyčiams šalies mastu įtakos turi ekonominiai veiksniai. Tai sudaro prielaidas žemės rinkos reguliavimui probleminiuose arealuose.en
dc.doi10.13165/ VPA-15-14 -4-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2015, t. 14, Nr. 4en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordŽemės ūkio paskirties žemėen
dc.subject.keywordNamų valdų žemės sklypaien
dc.subject.keywordSodų žemės sklypaien
dc.subject.keywordPrivati žemėen
dc.subject.keywordŽemės perleidimaien
dc.subject.keywordAgricultural landen
dc.subject.keywordHousehold plotsen
dc.subject.keywordGardeners plotsen
dc.subject.keywordPrivate landen
dc.subject.keywordLand transactionsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04T - Aplinkos inžinerijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record