Show simple item record

dc.contributor.authorAverkienė, Dalia
dc.date.accessioned2016-02-22T12:45:09Z
dc.date.available2016-02-22T12:45:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14417
dc.description.abstractThe procedural time limits are examined in the doctoral dissertation as a means of achieving fair and effective civil proceedings. In pursuance of revealing the concept of procedural time limits, the origin of the procedural time limits, development of regulation thereof, the elements of the content of time limits have been analysed; the procedural time limits have been distinguished from other substantive and procedural legal time limits. The effectiveness of regulation of the procedural time limits, the issues concerning the application of the time limits at different stages of civil proceedings have been analysed through examination of the formal and substantive parts of the effectiveness of procedural time limits and their interaction with fair proceedings. The conditions of civil liability of the state for violations of the length of civil proceedings also have been explored in the doctoral thesis.en
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleProcesiniai terminai: teisinio ir efektyvaus civilinio proceso prielaidaen
dc.title.alternativeProcedural time limits: a precondition for fair and effective civil proceedingsen
dc.description.abstract-ltDisertacijoje procesiniai terminai nagrinėjami kaip priemonė teisingam ir efektyviam civiliniam procesui pasiekti. Procesinių terminų koncepcijai atskleisti, analizuojama procesinių terminų kilmė, reglamentavimo raida, šių terminų turinio elementai, paskirtis, procesiniai terminai atribojami nuo kitų materialinės ir procesinės teisinės prigimties terminų. Tiriant procesinių terminų efektyvumo formaliąją ir turiningąją dalis bei jų sąveiką su teisingu procesu, analizuojamas procesinių terminų reglamentavimo efektyvumas, terminų taikymo problemos atskirose civilinio proceso stadijose. Disertacijoje taip pat nagrinėjamos valstybės civilinės atsakomybės už civilinio proceso trukmės pažeidimus sąlygos.en
dc.identifier.alephMRU50- 000062883en
dc.subject.keywordCivilinis procesasen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen
atmire.preview.atmiredocenabled


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record