Show simple item record

dc.contributor.authorStirblienė, Jurgita
dc.date.accessioned2016-01-06T11:41:01Z
dc.date.available2016-01-06T11:41:01Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4200/3931
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14414
dc.description.abstractWorking time regulatory problems in the health care sector have existed for a long time. Due to variety of reasons, healthcare personnel work longer working hours as it is provided in legislative acts. They are in breach of imperative rules which govern working and rest time. Often health professionals’ overtime is documented as extra work for them and it is not being paid adequate. For the purpose of implementing the working time rules in the health sector, it is necessary to take into account the specific of health care, the need of health care specialists’ and their payment. This article provides an overview of causes of health care workers differentiated working time, short-time working and labour relations when health care personnel are employed by several employers.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDarbo laiko sveikatos priežiūros sektoriuje teisinio reguliavimo problematika.en
dc.title.alternativeWorking time regulation problems of health sector.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDarbo laiko sveikatos priežiūros sektoriuje teisinio reguliavimo problematika egzistuoja jau seniai. Dėl įvairiausių priežasčių medikai nesilaiko nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų darbo laiko normų. Jie dirba viršvalandžius, kurie įforminami kaip papildomas darbas ir už kuriuos nėra mokama pagal teisės aktų nuostatas. Siekiant, kad būtų įgyvendinamos darbo laiko sveikatos priežiūros sektoriuje normos, būtina atsižvelgti į vykstančius globalizacijos procesus, sveikatos priežiūros paslaugų specifiką, medikų poreikį bei jų darbo apmokėjimą. Šiame straipsnyje apžvelgiamos diferencijuoto sveikatos priežiūros darbuotojų darbo laiko reglamentavimo priežastys, sutrumpinto darbo laiko, šios srities darbo santykių daugeto reikšmė ir problematika.en
dc.doiDOI: 10.13165/JUR-15-22-1-09en
dc.identifier.aleph000019825en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2015, Nr. 22(1).en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordSveikatos priežiūros specialistaien
dc.subject.keywordDarbo laikasen
dc.subject.keywordViršvalandžiaien
dc.subject.keywordSutrumpintas darbo laikasen
dc.subject.keywordDarbo sutarčių daugetasen
dc.subject.keywordDarbo organizavimasen
dc.subject.keywordHealth care specialistsen
dc.subject.keywordWorking hoursen
dc.subject.keywordOvertimeen
dc.subject.keywordReduced working timeen
dc.subject.keywordPlurality of labour contractsen
dc.subject.keywordWork organizationen
dc.subject.keywordOpt-outen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record