Show simple item record

dc.contributor.authorAmbrazevičiūtė, Kristina
dc.date.accessioned2016-01-06T09:39:10Z
dc.date.available2016-01-06T09:39:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4195/3926
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14409
dc.description.abstractThe effective regulation of the termination of an employment contract ensures the balance of interests between the legitimate interests of an employer and employee and, accordingly, the smooth functioning of the labour market. While the grounds for the termination of an employment contract and rights and duties of employer and employee during this procedure are substantially regulated in the Labour Code, statutory law is not sufficient. An important role is played by the Lithuanian case law which establishes new additional conditions for the termination of an employment contract, which are not directly indicated in the Labour Code. It is the aim of this article to identify these new additional conditions and their relevance to the legitimate interests of an employer and employee. The article analyses the case law of the Supreme Court of Lithuania from 2003 to 2013, which was produced in the legal disputes concerning the termination of an employment contract by agreement between the parties, upon the expiry of an employment contract, upon the notice of an employee and upon the initiative of an employer.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDarbuotojo ir darbdavio interesų derinimas nutraukiant darbo sutartį Lietuvos teismų praktikoje.en
dc.title.alternativeBalance of interests between employer and employee terminating employment contract in Lithuanian case law.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTinkamas darbo sutarties nutraukimo pagrindų reglamentavimas užtikrina darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą ir atitinkamai darnų darbo rinkos veikimą. Įstatymų leidėjas Darbo kodekse įtvirtindamas darbo sutarčių nutraukimo pagrindus gana išsamiai reglamentuoja darbuotojo ir darbdavio teises bei pareigas darbo santykių nutraukimo procese. Visgi įstatyminis reglamentavimas nėra pakankamas užtikrinti praktinį Darbo kodekse įtvirtintų darbo sutarčių nutraukimo instituto normų įgyvendinimą. Šioje srityje itin svarbus įstatyminį reglamentavimą patikslinantis ir papildantis teisminis reguliavimas. Šiame straipsnyje nagrinėjama teismų praktika, susiformavusi per pirmąjį Darbo kodekso galiojimo dešimtmetį sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ginčus dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, suėjus darbo sutarties terminui, darbuotojo pareiškimu bei darbdavio iniciatyva, tiriamos teismų nustatytos papildomos konkrečių darbo sutarties nutraukimo pagrindų taikymo sąlygos ir jų atitiktis teisėtiems darbuotojo ar darbdavio interesams. Apibendrinant tiriamo laikotarpio teismų praktiką daroma išvada, kad teismai suformavo ne vieną reikšmingą precedentą, nustatantį papildomas konkrečių darbo sutarties nutraukimo pagrindų sąlygas. Pabrėžtina, kad teismų sukurtos taisyklės nesureikšmina vienos kurios darbo sutarties šalies interesų.en
dc.doiDOI: 10.13165/JUR-15-22-1-04en
dc.identifier.aleph000019808en
dc.publication.sourceJurisprudencija,2015, Nr. 22(1).en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordDarbo sutartisen
dc.subject.keywordDarbo sutarties nutraukimasen
dc.subject.keywordDarbdavysen
dc.subject.keywordDarbuotojasen
dc.subject.keywordĮspėjimasen
dc.subject.keywordEmployment contracten
dc.subject.keywordTerminationen
dc.subject.keywordEmployeren
dc.subject.keywordEmployeeen
dc.subject.keywordNoticeen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record