Show simple item record

dc.contributor.authorTvaronavičienė, Agnė
dc.date.accessioned2016-01-06T08:28:29Z
dc.date.available2016-01-06T08:28:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789955197188
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14405
dc.description.abstractIn doctoral thesis “Particuliarities and effectiveness of Public Procurement Dispute Resolution Procedures“ cross-sectoral public procurement institution as well as its development and disputes, which appear in this field, is being analysed. As public procurement is a complex system that combines various elements and expresses the need to coordinate within each other different interest, its legal regulation is extremely important in order to make this system to function properly. For this reason detail legal rules of behavior, regulating the process of public procurement, are envisaged together with legal norms establishing the system of settlement of disagreements, which arises between contracting authorities and suppliers during the public procurement. The paper focuses on the requirements which are setted in European Union Law and practise of European Court of Justice for regulating the review procedure of contracting authorities’ decisions (which in Republic of Lithuania is implemented by granting right to suppliers to present claims to the courts of general jurisdiction). As well, this doctoral theses present an overview of the public procurement dispute resolution systems which are operating within EU as well as examinates the Lithuanian order of dealing with such a disputes. The paper discusses the advantages of specialized review of the decisions of contracting authorities and the good practices of foreign countries, where public procurement disputes are investigated by special institutions. In order to find possibilites to improve the existing Lithuanian public procurement dispute system, main disadvantages of existing procedure are being discussed and the need to establish the specialised unjudicial body is presented.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleViešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumai ir efektyvumasen
dc.title.alternativeThe particuliarities and effectiveness of public procurement dispute resolution procedureen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltDaktaro disertacijoje „Viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumai ir efektyvumas“ analizuojamas tarpšakinis viešųjų pirkimų institutas bei iš jo teisės normomis reguliuojamų santykių kilusių ginčų samprata, jų prigimtis bei sprendimo tvarka. Kadangi viešieji pirkimai yra sudėtinga sistema, vienijanti savyje įvairius elementus ir išreiškianti poreikį derinti tarpusavyje skritingus interesus, jos teisinis reguliavimas yra ypatingai svarbus tam, kad ši sistema funkcionuotų sklandžiai. Tam yra kuriamos teisės normos, nustatančios viešųjų pirkimų įgyvendinimo valstybėje taisykles ir nesutarimų, kylančių šioje srityje sprendimo tvarką. Darbe didelis dėmesys skiriamas Europos Sąjungtos teisės ir Europos Teisingumo Teismo suformuotų reikalavimų perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūrai, kuri Lietuvos Respublikos teisėje įgyvendinama tiekėjams teikiant ieškinius bendrosios kompetencijos teismams, analizei. Taip pat apžvelgiamos Europos Sąjungos valstybių narių taikomos ginčų dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų sprendimų nagrinėjimo sistemos ir Lietuvos Respublikos pasirinkta tvarka. Darbe aptariami specializuotos perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros privalumai bei užsienio valstybių, kuriose viešųjų pirkimų ginčus sprendžia specialios institucijos, praktika. Ieškant galimybių tobulinti Lietuvoje galiojančią viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarką. pristatomi pagrindiniai šiandien galiojančios sistemos trūkumai ir siūloma įsteigti specializuotą instituciją, kuri greitai ir kokybiškai nagrinėtų perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus, kilusius vykdant viešuosius pirkimus.en
dc.identifier.aleph62154en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAdministracinė teisėen
dc.subject.keywordCivilinė teisėen
dc.subject.keywordValstybiniai pirkimai. Teisiniai aktai ir įstatymaien
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record