Show simple item record

dc.contributor.authorŠamulevičiūtė, Asta
dc.date.accessioned2015-12-18T12:32:19Z
dc.date.available2015-12-18T12:32:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789955196976
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14390
dc.description.abstractThe dissertation provides an integrated analysis of the legal regulation of provision of food information to consumers in food law of the European Union and the Republic of Lithuania with a special focus on the content of the prohibition on misleading consumers as this prohibition can serve as a basis in cases where the legal regulation of provision of food information to consumers is missing, where such regulation is insufficient or unclear. An assessment of the conception of an average consumer defined in the case-law of the Court of Justice of the European Union as a criterion in deciding if the above-mentioned prohibition on misleading consumers is respected is provided at the same time raising a question if the new legal regulation of providing food information to consumers allows assuming that this conception could be still considered as a reference in the field of provision of food information to consumers. Legal regulation of the institution of responsibility of food business operators for the provision of food information to consumers, which is aimed at increasing the confidence of consumers in the food safety and control system, is also analysed in the dissertation. The research was carried out within the context of changes in the legal regulation of provision of food information to consumers: the concept of food information was introduced by the new regulation, rules for fair information practice were updated, provisions regulating the distribution of responsibility specifically in the field of provision of food information to consumers were introduced for the first time.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleInformacijos apie maistą teikimas vartotojams: teisinis reguliavimas, aiškinimas ir taikymasen
dc.title.alternativeProvision of food information to consumers: legal regulation, interpretation and applicationen
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltDisertacijoje kompleksiškai analizuojamas informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisinis reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos maisto teisėje, ypatingą dėmesį skiriant draudimo klaidinti vartotojus turiniui, kadangi būtent šiuo draudimu gali būti remiamasi, kai informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisinio reglamentavimo nėra, jis yra nepakankamas ar neaiškus, taip pat vertinama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje suformuluota vidutinio vartotojo koncepcija kaip kriterijus sprendžiant, ar laikomasi minėto draudimo klaidinti vartotojus, kartu keliant klausimą, ar naujasis informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisinis reglamentavimas leidžia manyti, kad ši koncepcija vis dar laikytina etalonu informacijos apie maistą teikimo vartotojams srityje. Disertacijoje analizuotas ir maisto tvarkymo subjektų atsakomybės už informacijos apie maistą teikimą vartotojams kaip instituto, kuriuo siekiama didinti vartotojų pasitikėjimą maisto saugos ir kontrolės sistema, teisinis reguliavimas. Tyrimas atliktas informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisinio reguliavimo pasikeitimo kontekste: naujuoju reguliavimu įtvirtinta informacijos apie maistą sąvoka, atnaujintos sąžiningos informacijos teikimo praktikos taisyklės, pirmą kartą įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios atsakomybės pasidalijimą išimtinai informacijos apie maistą teikimo vartotojams srityje.en
dc.identifier.aleph61719en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordMaisto produktai. Teisiniai aktai ir įstatymaien
dc.subject.keywordVartotojų apsauga. Teisiniai aktai ir įstatymaien
dc.subject.keywordBioetikaen
dc.subject.keywordDisertacijosen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record